Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Disertace a diplomky

Tato sekce je určena vzdělavatelům v sociální práci, kteří chtějí zveřejnit výjimečné disertační a diplomové práce svých studentů a studentek. Pokud máte o prezentaci zájem, kontaktujte nás  na pr@socialniprace.cz.


 

Diskriminace z důvodu zdravotního postižení v kontextu vzdělávání v sociální práci

Lenka Krhutová (OSU)

Abstrakt: Obsahem dizertační práce je téma diskriminace z důvodu zdravotního postižení v kontextu vzdělávání v sociální práci v České republice. Práce je členěna do pěti hlavních oddílů a devíti kapitol.

První část práce se zabývá teoretickými východisky a klíčovými koncepty relevantními pro objasnění konceptu zdravotního postižení, diskriminace adiskriminace z důvodu zdravotního postižení včetně základních tezí sociální práce jako profese lidských práv.

Druhá část práce pojednává o konkrétních projevech individuální a institucionální diskriminace v některých oblastech života lidí se zdravotnímpostižením ovlivňujících kvalitu života. Jde zejména o témata vzdělávání, zaměstnávání, mobilita, sociální a zdravotní oblast, informace a informační technologie, přístup ke zboží a službám, kultura, rodičovství a genetická diskriminace. Pozornost je zaměřena také na postoje majoritní společnosti vůči lidem se zdravotním postižením.

Obsahem třetí části jsou právní aspekty diskriminace z důvodu zdravotního postižení a otázky spojené s úlohou jazyka a terminologie užívané vůči lidem s postižením.

Čtvrtá část práce je zaměřena na vzdělávání v sociální práci a vztah k tématu diskriminace z důvodu zdravotního postižení. Ústředními tématy jsou kvalifikace sociálního pracovníka, etické kodexy sociální práce, standardizace vzdělávání v sociální práci a pozice pedagoga sociální práce.

V páté části jsou uvedeny relevantní analýzy v kontextu obsahu práce včetně návrhu sociotechnických výstupů pro praxi vzdělávání v sociální práci.

Klíčová slova: diskriminace, zdravotní postižení, vzdělávání v sociální práci

Celý text práce stáhnete ZDE.

Vloženo: 31.1.2013 20:52:53

... všechny diplomové práce a dizertace

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace