Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Disertace a diplomky

Tato sekce je určena vzdělavatelům v sociální práci, kteří chtějí zveřejnit výjimečné disertační a diplomové práce svých studentů a studentek. Pokud máte o prezentaci zájem, kontaktujte nás  na pr@socialniprace.cz.


 

Využití přístupu zaměřeného na klienta v sociální práci

Markéta Kolárová (FSS OU)

Teoretická část bakalářské práce má za úkol informovat o přístupu zaměřeném na klienta, jehož autorem je humanistický psycholog Carl Rogers. Věnuji pozornost základní terminologii, podmínkám přístupu zaměřeného na klienta a vymezení sociální práce. Závěrem teoretické části je vliv myšlenek Carla Rogerse na sociální práci, popis směrů, které vychází z jeho přístupu a informace o výcviku v přístupu zaměřeném na člověka.

Cílem bakalářské práce je zjistit, zda a jak sociální pracovníci využívají v praxi přístup zaměřený na klienta. Pro naplnění cíle jsem zvolila metodu kvantitativního výzkumu. Na základě dotazníku bylo provedeno výzkumné šetření mezi sociálními pracovníky v Ostravě.

Klíčová slova: přístup zaměřený na klienta, empatie, kongruence, bezpodmínečné pozitivní přijetí, validace, preterapie, focusing, komunikace, psychoterapeutický výcvik, sociální práce

Celý text práce lze stáhnout zde: (soubor v PDF)

Vloženo: 30.9.2014 11:26:25

... všechny diplomové práce a dizertace

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace