Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Disertace a diplomky

Tato sekce je určena vzdělavatelům v sociální práci, kteří chtějí zveřejnit výjimečné disertační a diplomové práce svých studentů a studentek. Pokud máte o prezentaci zájem, kontaktujte nás  na pr@socialniprace.cz.


 

Postoj kurátorů pro děti a mládež k resilienci a naučenému optimismu při práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním

Lenka Zahradníková (FSS MU)

Diplomová práce se zabývá postojem, který zaujímají kurátoři pro děti a mládež k resilienci a naučenému optimismu při práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním. V teoretické části jsou představeny oba uvedené koncepty a další pojmy související s hlavní výzkumnou otázkou. Výzkum založený na kvalitativní strategii byl realizován technikou polostrukturovaných rozhovorů s 12 respondenty - kurátory a jejich klienty ve věku 14 – 16 let. Získaná data jsou interpretována na základě otevřeného a axiálního kódování. Výsledkem práce je zjištění, že kurátoři mají kladný postoj k uvedeným konceptům v tom smyslu, že se při své činnosti snaží posilovat resilienci a optimismus u svých klientů. V závěru práce je zodpovězena hlavní výzkumná otázka a doporučení pro další výzkum a také praxi.

Celý text práce lze stáhnout ZDE.

Vloženo: 16.1.2014 09:04:08

... všechny diplomové práce a dizertace

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace