Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » »

Česká asociace streetwork pořádala již sedmou oborovou konferenci

ilustrační foto

Vydáno před 11 lety

V pořadí sedmá oborová konference pořádaná Českou asociací streetwork se uskutečnila ve dnech 13. - 14. června 2013 na Novotného lávce v Praze. Téma letošní konference bylo „Sociální vyloučení, chudoba a lidská práva“ a uskutečnila se díky podpoře Evropského sociálního fondu (v rámci projektu „Zvyšování kvality nízkoprahových sociálních služeb prostřednictvím sdílení dobré praxe ve vybraných zemích EU“).
 
Ačkoliv přípravy letošní konference zkomplikovaly povodně, zájem ze strany přednášejících i posluchačů byl, jako již tradičně, obrovský. Celkem 291 lidí z oboru nízkoprahových služeb - zejména terénních sociálních pracovníků, zástupců veřejné správy a vzdělávacích institucí z České a Slovenské republiky a dále hosté z Belgie, Velké Británie, Německa a Dánska se zúčastnili 38 přednášek, workshopů a panelových diskusí. Na konferenci se podařilo spojit velmi široké spektrum nízkoprahových programů pro různé cílové skupiny, členských i nečlenských zařízení ČAS. Kromě drogových služeb a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež se na konferenci představilo i několik programů pro osoby bez přístřeší, terénní a nízkoprahové služby v sociálně vyloučených lokalitách a programy pro cizince či pro lidi ohrožené pracovním vykořisťováním.
 
Často skloňovanými tématy v průběhu celé konference byla, kromě zastřešujícího tématu lidských práv, také spolupráce se státní správou, kraji, OSPOD, dále spolupráce s rodinou, oblast sociálních sítí a internetu obecně a také otázka financování služeb. Úvodní příspěvek přednesl Miloslav Macela, ředitel Odboru rodiny a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí. Ve své řeči nastínil budoucnost spolupráce nízkoprahových služeb, OSPOD a samosprávy. O tomto tématu se posléze diskutovalo i v panelové diskusi, vedené Jindřichem Rackem.
 
Osvěžující byla panelová diskuse Fóra terénní práce „Vydržet nebo jít“ - o tom, jak se dá či nedá dlouhodobě pracovat jako streetworker. Příspěvky z oblasti nových médií na téma Bezpečnost uživatelů sociálních sítí a Streetwork On-line od Romana Mácy a Jiřího Kocourka rovněž patřily k velmi podnětným a potřebným pro každodenní práci streetworkerů. V oblasti práce s lidmi bez domova zaujal příspěvek Antonína Plachého o preventivní práci s klienty ohroženými ztrátou bydlení - tzv. prostupném bydlení. Rádi ještě zmíníme prezentaci Alžběty Benčové o terénní a dobrovolnické práci s ohroženou rodinou, jejíž zajímavou prezentaci si přišlo poslechnout tak rozsáhlé publikum, že se téměř nevešlo do přednáškové místnosti.
 
Ze zahraničních příspěvků kromě slovenských kolegů z o.z. Vagus se zkušenostmi s prací s lidmi bez domova účastníky velice zaujal a inspiroval Graeme Tiffany z Velké Británie. Jeho příspěvek naznačil neotřelé možnosti, jak zlepšit život v ulicích i v období velkých finančních škrtů a úspor. Také příspěvek Dr. Dagmar Brüggemann o aplikačních místnostech ve Frankfurtu nad Mohanem, kde mají již více než 15 let zkušeností, rozproudil zajímavou diskusi, která trvala ještě dlouho po skončení prezentace.
 
Česká asociace streetwork opět připravila sborník z konference a fotogalerii, které jsou dole na stránce ke stažení.
 
Letos poprvé byla na konferenci zařazena také oddechová video-sekce, kde byly ve smyčce promítány zajímavé klipy z nízkoprahových zařízení, krátké dokumentární filmy či filmové upoutávky. Většina účastníků dala z pochopitelných důvodů přednost živým prezentacím, ale opakovaně se někteří z nich doptávali na možnost shlédnutí videosmyčky po konferenci, pro zájemce bude videosekvence k dispozici na stránkách ČAS.
 
Během prvního dne konference se uskutečnilo předání výroční ceny Časovaná bota - ocenění za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb, více informací najdete ZDE.
 
Díky patří všem účastníkům i přednášejícím za podnětné diskuse a aktivní přístup, organizátorům z ČSVTS na Novotného lávce za obětavost, s jakou doslova „zachránili“ nejen naši konferenci, ale i celou budovu před velkou vodou, dobrovolníkům z o.s. Proxima Sociale za pomoc při registraci, občerstvení a distribuci publikací a triček. V neposlední řadě také firmě Mamacoffee za sponzorské zajištění vynikající fair-trade kávy pro všechny.
 
 
Zdroj: ČAS


Sdílet text:

0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: osm

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace