Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » O čem se mluví »

stanovisko

Ústí nad Labem dělá ze sociálních pracovníků nástroj „úklidu“ či šikany chudých a „nepohodlných“ lidí. Reakce zástupců sociálních pracovníků.

ilustrační foto

Vydáno před 6 lety

Otevřený dopis Magistrátu města Ústí nad Labem

Vážená paní primátorko, radní a zastupitelé města Ústí nad Labem,

obracíme se na vás ve věci pověření sociálních pracovníků řešením situace na ubytovnách Klíšská a Modrá. Poté, co Magistrát města Ústí nad Labem vyhlásil na svém území 22 oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů a připravil obyvatele těchto oblastí o nárok na doplatek na bydlení, musí se po uzavření dvou soukromých ubytoven k 30. 6. 2018 vystěhovat cca 230 lidí (zejména rodiny s dětmi, senioři a invalidé). Město Ústí nad Labem se od řešení situace, kterou v důsledku přijatého opatření vyvolalo, distancuje prohlášením, že nemá povinnost poskytnout náhradní byty, ale pouze povinnost sociální práce či sociálního poradenství. Proto požádalo poskytovatele sociálních služeb o provedení depistáže a zahájení sociální práce zaměřené na pomoc lidem ohroženým ztrátou bydlení.

Jako zastřešující profesní asociace sociálních pracovníků se znepokojením sledujeme, jak se město Ústí nad Labem snaží obrátit sociální práci proti její vlastní podstatě a ze sociálních pracovníků učinit nástroj „úklidu“ či šikany chudých a „nepohodlných“ lidí. V situaci, kdy má zejména obec kompetence a možnosti systémových opatření, požaduje po sociálních pracovnících, aby problém, který se týká přibližně dvě stě občanů, řešili poradenstvím na individuální rovině klientů. Tím v podstatě nutí sociální pracovníky, aby oběti politiky města činily odpovědné za řešení jimi nezpůsobených problémů. Na sociální pracovníky a neziskové organizace kladete nereálnou zakázku, kterou lze těžko uspokojit. Problém nelze řešit v jeho důsledcích, ale musí být řešen v jeho příčinách (kterými jsou zejména etnická diskriminace lidí v oblasti bydlení a politika města v oblasti bydlení a sociálního bydlení). Uvědomujeme si, že současná situace je částečně vyvolaná i bytovou politikou předešlých komunálních vlád po celé České republice, které realizovaly privatizace  bytového fondu bez závazné sociálně bytové koncepce garantující pomoc osobám ohroženým sociální exkluzí.

Sociální práce je postavena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti (Mezinárodní etický kodex sociálních pracovníků), a z tohoto důvodu se připojujeme k výzvě organizací Člověk v tísni, o.p.s. a Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva, abyste se jako zástupci města zodpovědně postavili k řešení krizové situace lidí z uzavíraných ubytoven.

Věříme, že přehodnotíte svůj postoj a poskytnete sociálním pracovníkům reálné nástroje, které budou v souladu s hodnotami a principy sociální práce a pomohou vystěhovaným obyvatelům ubytoven najít důstojné bydlení. Zároveň věříme, že přehodnotíte sociální politiku města, aby směřovala více k prevenci než k represi.

S pozdravem

Výkonná rada Asociace vzdělavatelů v sociální práci České republiky
Výbor Společnosti sociálních pracovníků České republiky
Výbor Profesní komory sociálních pracovníků
 

Otevřený dopis sociálním pracovníkům v Ústí nad Labem

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Poté, co Magistrát města Ústí nad Labem vyhlásil na svém území 22 oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů a připravil obyvatele těchto oblastí o nárok na doplatek na bydlení, musí se po uzavření dvou soukromých ubytoven k 30. 6. 2018 vystěhovat cca 230 lidí (zejména rodiny s dětmi, senioři a invalidé). Město Ústí nad Labem se od řešení situace, kterou samo vyvolalo, distancuje prohlášením, že nemá povinnost poskytnout náhradní byty, ale pouze povinnost sociální práce či sociálního poradenství. Proto požádalo poskytovatele sociálních služeb o provedení depistáže a zahájení sociální práce zaměřené na pomoc lidem ohroženým ztrátou bydlení.

Se znepokojením sledujeme, jak se město Ústí nad Labem snaží obrátit sociální práci proti její vlastní podstatě a ze sociálních pracovníků učinit nástroj „úklidu“ či šikany chudých a „nepohodlných“ lidí.

V situaci, kdy město samo zapříčinilo ztrátu bydlení u více než dvou stovek lidí, požaduje po sociálních pracovnících, aby problém řešili poradenstvím na individuální rovině klientů. Tím v podstatě nutí sociální pracovníky, aby oběti politiky města činily odpovědné za řešení jimi nezpůsobených problémů. Na sociální pracovníky a neziskové organizace je kladena nereálná zakázka, kterou lze těžko uspokojit. Problém nelze řešit v jeho důsledcích, ale musí být řešen v jeho příčinách (kterými jsou zejména etnická diskriminace lidí v oblasti bydlení a politika města v oblasti bydlení a sociálního bydlení).

Vítáme, že organizace Člověk v tísni a Poradna pro občanství kritizují město, že nemá zpracován žádný krizový plán, a vyzývají ho, aby se zodpovědně postavilo k řešení krize. Apelujeme však na to, aby sociální pracovníci usilovali o maximální možnou participaci obyvatel ubytoven na řešení problému. Připomínáme, že sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti a klíčovým pravidlem etického chování sociálního pracovníka je participace klientů při řešení jejich problémů (Etický kodex sociálních pracovníků České republiky).

Apelujeme na sociální pracovníky odboru sociálních věcí města, aby dbali na to, že jako sociální pracovníci mají povinnost čelit negativní diskriminaci lidí, nespravedlivé politice a praktikám (Mezinárodní etický kodex sociálních pracovníků). Aktuálně jde především o vyhlašování oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů v Ústí nad Labem, u kterého lze vzhledem k absenci alternativ důvodně předpokládat značné negativní dopady na ohrožené děti. Vyzýváme sociální pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí, aby se jako sociální pracovníci orgánu státní správy, který vykonává ochranu děti v přenesené působnosti, neobávali v této věci vystoupit proti městu, které ve své samostatné působnosti jednoznačně jedná proti zájmu ohrožených dětí.   

Tímto otevřeným dopisem vám vyjadřujeme podporu při naplňování etických hodnot a poslání sociální práce a nabízíme vám spolupráci při výkonu obtížné role sociální práce.

Výkonná rada Asociace vzdělavatelů v sociální práci České republiky
Výbor Společnosti sociálních pracovníků České republiky
Výbor Profesní komory sociálních pracovníků

 Sdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Zeď v Matiční po 20 letech
Akademické články Survey on the Needs of the People Living in Socially Excluded Localities in Karlovy Vary Region
Akademické články Salesiánský výchovný systém jako metoda práce s romskou mládeží
O čem se mluví Rozhovor s Davidem Beňákem, ředitelem Agentury pro sociální začleňování
Akademické články Aplikace rozvojových cílů tisíciletí na situaci sociálně vyloučených v Evropě (Romové a vzdělání)


0

Diskuze

Všechny komentáře

sociální pracovník
Nejdříve jsem chtěl napsat nějaký solidní, osvícený komentář.. ale ne, kašlu na to. Vypíchnu jen závěr jednoho komentáře k sociálnímu tématu z roku 2011 a můžeme jen konstatovat: ...co jsme si zaseli, to také sklízíme... "...jak praví ruské přísloví: Jednej s člověkem jako s prasetem a začne chrochtat. Bude-li vláda chudobu namísto pomoci trestat a stigmatizovat, podaří se jí nakonec vytvořit skutečnou lůzu a nefalšovanou kulturu chudoby. A to bude teprve problém..."
Vloženo: 21.6.2018 08:37:21

Signatář
Vzhledem k tomu, že paní Šťastná udělala sociální práci "reklamu" v dubnovém rozhovoru pro iDnes, kde jako vedoucí odboru sociálních věcí, pod kterou spadá OSPOD, navrhuje chránit zájmy dětí odebráním dávek jejich rodičům, nedělám si iluzi, že by otevřený dopis zapůsobil právě na ni. O etických principech sociální práce evidentně nikdy neslyšela. Co se týče ostatních manažerských kvalit paní ing., tak její sláva rozhodně překonala hranice města Ústí.
Vloženo: 21.6.2018 07:35:21

Ohrožená
Vážení, držím pěsti, aby Vaše otevřené dopisy k něčemu vedly. Bohužel vlastní zkušenost s praktikami města a vedením OSV mi bere téměř veškerou iluzi, že by k nějaké změně k lepšímu mohlo v dohledné době dojít. Dokud totiž na místě vedoucí OSV bude sedět paní, která se všemi jedná z pozice moci a všichni se jí bojí, pak těžko bude i díky chybějící sebereflexi, konat ku prospěchu lidí. O odborně absolutně nekompetentní vedoucí OSPOD už ani nemluvím. Ono tak celkově si to zdejší odbor vede, jak je jim libo.. A dobří pracovníci postupně vymizeli. Chápu je, kdo by v té špíně také vydržel.. Když ruka ruku myje, pak je dovolání nemožné ani kdybyste to vyřvávali tlampačem na lampárně.
Vloženo: 20.6.2018 10:14:19

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: dva

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace