Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Bazar

Bazar slouží návštěvníkům našich webových stránek ke směně již nepotřebných knih, materiálového vybavení, kompenzačních pomůcek a jiného. Nabízené musí být využitelné pro praxi, studium, výuku či výzkum v sociální práci. (!) Nabídky, které nebudou naplňovat výše uvedená kritéria, budeme nekompromisně mazat a zneužívajícího vkladatele budeme blokovat.


 

Řešení veřejných prostranství a budov pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Autor: Eva Liberdová
ISBN:
Vydavatelské údaje: 2016
Popis: Nová, nepoužitá. Publikace uvádí požadavky na přístupnost a bezbariérovost v souvislosti s českou legislativou a popisuje, foto-dokumentuje odchylnost od teoretických požadavků v životní praxi – skutečné příklady „přístupnosti“, se kterými se lze často setkávat. Cílem publikace je ozřejmit tyto jevy a posloužit jako náhled, jak takové úpravy, které k překonání bariér ve skutečnosti neslouží, nedělat a mj. uvést příklady, které k překonání bariér pohybu a orientace slouží. Cílem publikace je, aby přístupnost veřejné správy nebyla zvláštním a nefunkčním pojmem, ale naopak stala se dobrým principem ve veřejnosprávní praxi a rozšířila současné popsané principy dobré správy. Dnešní stav není designem pro všechny. Existující bariéry brání ve využívání veřejných služeb. Proto je potřeba řešit přístupnost budov a služeb v nich pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (a nejen pro ně). Úlohou veřejné správy je poskytovat služby a činnosti občanům bez rozdílu. Pokud je občanovi ukládána povinnost, kterou má ze zákona splnit, musí mít také zajištěn přístup k veřejné správě, aby vůbec onu povinnost splnit mohl. Existují technické požadavky pro bezbariérové užívání staveb občanského vybavení veřejností, kam se řadí i stavby pro veřejnou správu. Legislativa existuje, avšak problémem je nedůslednost, nedodržování požadavků bezbariérovosti a častá nevhodná řešení přístupnosti a užívání, kterých si můžeme všimnout při bližším zkoumání. Že něco je či existuje ještě totiž neznamená, že je to zároveň funkční.
Cena: 250 Kč

Kontakt na prodávajícího:

Vložil: Eva Liberdová
E-mail: eliberdova@email.cz

Vloženo: 29.11.2016 14:34

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace