Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2008/4 - Duchovní dimenze sociální práce »

Sociální projekty muslimských organizací v ČR

Martin Klapetek

Medailon autora:

Mgr. Martin Klapetek vystudoval historii a religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde pokračuje v doktorském studiu. Mezi oblasti jeho vědeckovýzkumné činnosti patří islám v západní Evropě, lidová religiozita, mezináboženský dialog a náboženství v pluralitní společnosti. V současnosti vyučuje religionistiku na katedře filozofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Abstrakt:

Sociální projekty islámských organizací v ČR se mohou stát příkladem zájmu muslimů o to, jaké bude jejich místo v jedné ze středoevropských společností. Zakát (arab. očištění) je označení jednoho z pěti pilířů islámu, který se vztahuje na každého muslima. Jedná se o instituci almužny, která se postupným historickým vývojem ustanovila jako náboženská daň z majetku a z příjmů. Vedle provozu Islámského centra a osvětové činnosti jsou charitativní projekty hlavními oblastmi aktivit Islámské nadace v Praze i Islámské nadace v Brně. Vedle sociální pomoci a práce v uprchlických táborech se jedná hlavně o duchovní práci ve vězení. Islámská komunita a její novodobá historie je v rámci náboženského složení ČR stále marginální záležitostí. V souvislosti se současným společensko-politickým vývojem je třeba přijmout fakt, že stoupenci islámu usilují o plné právní uznání své existence. Česká společnost se staví k oficiálnímu uznání přinejmenším s jistým despektem. Zástupci muslimů již dlouhou dobu usilují o to, aby od podobných postojů upustila i široká veřejnost. Tento proces je jistě dlouhodobou záležitostí a je potřeba si na obou stranách vytvořit přesnější představu o svém „partnerovi v dialogu“.

Klíčová slova:

sociální projekty, islámské organizace, muslimové

s. 100 - 105Podobné články

Akademické články Komunitní plánování jako forma podpory životních projektů
Akademické články Dobrovolnictví v hospicích
Akademické články Identita a kultura organizace. Vyhledávání a přijímání zaměstnanců Charity s ohledem na její identitu
Inspirace P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.
Fakta, dokumenty, legislativa InBáze, z. s.: příběh a vize komunitního centra pro migranty


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace