Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2003/3 - Teorie a metody sociální práce »

Poznámky k teórii a metodológii sociálnej práce

Štefan Strieženec

Medailon autora:

Doc. PaeDr. Štefan StrieÏenec, CSc., pôsobí na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa problematikou vymedzenia sociálnej práce ako samostatného odboru.

Abstrakt:

Stat - Poznámky k teórii a metodológii sociálnej práce - je zameraná na vymedzovanie sociálnej práce ako samostatného odboru. Cielom autora je načrtnút cestu postupného usporiadania základných teoretických východísk, obsahu a rozsahu sociálnej práce a jej praktického využitia v „každodennom živote človeka“. Využívaním metódy holizmu analyzuje metodologický postup časti a celku. Sociálnu prácu sleduje v troch rovinách: ako pomoc, „pomoc k svojpomoci“ a vyústuje do sociálneho potenciálu človeka v pozíciách sociálneho rozvoja ako celku. Súčasne naznačuje, že koncentrácia sociálnej práce iba na dysfunkčné prvky spôsobuje množstvo nejasností v artikulovaní predmetu sociálnej práce.Autor pokladá stat ako námet k diskusii o sociálnej práci.

s. 49 - 61


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace