Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2003/3 - Teorie a metody sociální práce »

Sociálna práca ako systém vedeckého poznania

Július Táncoš, Viliam Longauer

Medailon autora:

Doc. PhDr. Július Táncoš, CSc. je vedúcim Katedry rómskej kultúry na Fakulte sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Doc. PhDr. Viliam Longauer, CSc. pracuje ako vysokoškolský učitel na Katedre rómskej kultúry stejnej fakulty.

Abstrakt:

Sociálna práca na Slovensku získava, aj napriek problematickému vývoju v predchádzajúcom období, opätovne pozíciu samostatnej vednej disciplíny, ktorá sa opiera o systém vlastných teoretických poznatkov. V posledných rokoch sa viedla na Slovensku diskusia o tom, či je sociálna práca aplikovanou alebo samostatnou oblastou vedeckého poznania. Zároven vznikla diskusia o jej zaradení do systému vied. Predložený príspevok poukazuje na teoretické východiská sociálnej práce a na jej aplikácie vo výučbe sociálnej práce na KRK.

s. 62 - 70


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace