Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2003/3 - Teorie a metody sociální práce »

Praktická výučba v odbore sociálna práca, jej fungovanie a efektivita pre profesiu

Ladislav Vaska, Peter Brnula

Medailon autora:

Mgr. Ladislav Vaska počas štúdia realizoval na Slovensku vzdelávací program ARKS zameraný na vzdelávanie ludí s minimálnym vzdelaním. Momentálne je zamestnaný v Občianskom združení Sociálna práca, vyučuje na Katedre sociálnej práce PdF UK predmet: Sociálna práca s nezamestnanými.

Mgr. Peter Brnula pôsobí na Katedre sociálnej práce PdF UK v Bratislave, kde prednáša a je odborným garantom praxí študentov, dalej v oblasti primárnej drogovej prevencie. Medzi vybrané profesijné záujmy patrí: terénna sociálna práca, vedenie skupín, cielové skupiny drogovo závislých a utečencov.

Abstrakt:

Príspevok poukazuje na opodstatnenost praktickej výučby v odbore sociálna práca, prepojenie teórie s praxou, o praktickej výučbe na Katedre sociálnej práce PdF UK Bratislava v súčasnosti. Zároven načrtáva niektoré profesionálne problémy pri výkone praktickej výučby študentmi a efektivitu využitia praktickej výučby pre výkon povolania sociálnej práce.

s. 71 - 75


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace