Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2004/1 - Standardy kvality v sociálních službách »

Co má společného individuální akční plán a úkolově orientovaný přístup?

Pavel Horák

Medailon autora:

Mgr. Pavel Horák studuje PGS a působí jako asistent na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU. Zabývá se oblastmi implementace veřejné a sociální politiky, sociologií byrokracie a organizace a sociální patologií.

Abstrakt:

Cílem tohoto článku je provést srovnání designu a filozofie individuálních akčních plánů aplikovaných v ČR a v zemích EU v oblasti politiky zaměstnanosti s úkolově orientovaným přístupem jakožto „tradiční“ metodou využívanou v oblasti sociální práce. Srovnání obou přístupů provádíme prostřednictvím prezentace jejich cílů, funkcí a dílších charakteristik. Z výsledků vyplývá, že obě pracovní strategie jsou v prostředí České republiky totožné. Během implementace individuálních akčních plánů na vybraných úřadech práce v ČR, kterého jsme byli svědky, jsme zaznamenali nepochopení její filozofie a z ní plynoucí neefektivnosti jednotlivými zprostředkovateli práce. V závěru stati proto uvádíme doporučení, která by zlepšila jak informovanost pracovníků úřadů práce, tak i celkovou kvalitu poskytovaných služeb zavedením Standardů kvality sociálních služeb.

s. 82 - 90


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace