Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2004/1 - Standardy kvality v sociálních službách »

Problematika sociálně patologických jevů na Zlatohorsku

Jitka Jakubíková

Medailon autora:

Bc. Jitka Jakubíková, FSS MU v Brně.

Abstrakt:

Předkládaná stat se zaměřuje na lokalitu Zlatých Hor a pokouší se celkově vystihnout specifika této oblasti, centrem zájmu je analyzovat vybraný sociální problém a obsáhnout aspekty s ním související. Teoreticky se zde zabývám sociálně patologickými jevy a jejich příčinami, včetně faktorů, které ovlivnují jejich vznik, a dále způsoby jejich prevence. Pozornost je věnována základní škole a roli učitele v životě dětí ve vztahu k prevenci negativních jevů. Součástí práce je případová studie Zlatohorska, která zahrnuje sekundární zpracování dat institucí, které se zabývají výskytem sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží, a výzkum prováděný formou rozhovoru s návodem. Výzkum přináší poznatky o situaci v perspektivě učitelů místní základní školy. Celkově práce podává souhrnný obraz o vybrané lokalitě a stavu zkoumaného jevu – sociálních patologiích.

s. 114 - 130


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace