Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2004/2 - Úloha rodiny v péči o seniory »

Pomoc seniorům – její potřeba a zdroje

Alice Příhodová, Dana Sýkorová

Medailon autora:

PhDr. Alice Příhodová, Ph.D., působí na katedře sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, kde vyučuje metody sociální práce.

PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D., působí jako odborná asistentka na katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a katedře sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravš. Tšžiště výzkumné práce se soustředuje do oblasti sociologie rodiny (studia příbuzenských vztahů, příbuzenské pomoci a podpory).

Abstrakt:

Autorky článku se zaměřují na téma pomoci a podpory seniorům. Konkrétně srovnávají představy a očekávání „adresátů“ – seniorů vůči neformálnímu a formálnímu systému asistence na jedné straně, a „formálních poskytovatelů“ – sociálních pracovníků o potřebách a očekáváních starších osob na straně druhé. Analyzují je na pozadí konceptu sociální práce založené na akceptaci a podpoře autonomie a integrace seniorů do společnosti a diskutují v kontextu přetrvávajících mýtů o stárnutí a stáří. Autorky vycházejí z výsledků výzkumu „Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie“, realizovaného pod záštitou GAČR (reg. č. 403/02/1182).

s. 85 - 94


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace