Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2004/3 - Komunitní práce »

Dôchodkové zabezpečenie ako jedna z foriem sociálneho zabezpečenia

Beáta Balogová

Medailon autora:

PhDr. Beáta Balogová pôsobí ako odborná asistentka na Katedre vzdelávania dospelých a sociálnej práce Prešovskej univerzity. Zaoberá sa oblastou sociálnej gerontológie a metód, sociálnej patológie, etiky a projektovaním v sociálnej práci. Nosnou témou jej dizertačnej práce je kvalita života seniorov vstupujúcich do dôchodku z aspektu sociálnej andragogiky.

Abstrakt:

Príspevok poukazuje na význam dôchodkového zabezpečenia pre seniora v záujme zlepšenia jeho kvality života ako hlavného zámeru sociálnej politiky. Prechádza krátkym exkurzom jeho začiatkov, cez vývoj v minulom storočí, až po súčasnú zásadnú zmenu systému dôchodkového zabezpečenia na Slovensku.

s. 103 - 110


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace