Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2004/4 - Hodnoty a etika v sociální práci »

Jaké jsou požadavky na komunitní vzdělávání v podmínkách soudobé společnosti?

Anna Krausová

Medailon autora:

Mgr. Anna Krausová studuje na katedře sociální práce ZSF Ostravské univerzity postgraduálně sociální politiku a sociální práci. V rámci katedry se zabývá problematikou komunitní práce a etnických menšin s důrazem na romskou komunitu. Sedm let působí v neziskové organizaci v oblasti práce s příslušníky romské komunity a zaměřuje se i na výuku neziskového sektoru.

Abstrakt:

Snahou textu je zamyslet se nad následujícími otázkami: Může komunitní vzdělávání přispívat k sociálnímu fungování 2 lidí ve společnosti, kdy jednou z podmínek sociální integrace je jejich schopnost koncipovat a naplnit sebereflexívní biografii ve vztahu ke komunitě v postmoderním kontextu? Jakou roli hraje komunitní vzdělávání ve vztahu k formám formálního a neformálního vzdělávání? Jaké jsou požadavky na komunitní vzdělávání v současnosti?

s. 118 - 129


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace