Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2005/3 - Rovné příležitosti »

Supervízia v sociálnej práci na Slovensku

Michal Oláh

Medailon autora:

PhDr. Michal Oláh vyučuje sociálnu prácu ako asistent na Katedre krestanskej antropológie a sociálnej práce, PBF, Prešovskej univerzity v Prešove, kde sa venuje predovšetkým problematike supervízie v sociálnej práci. Od roku 2003 vykonáva supervíziu v sociálnej práci aj v praxi. Je odborným garantom sociálnej práce Psychosociálneho centra v Košiciach.

Abstrakt:

Článok prehladne spracováva tematiku supervízie v kontexte sociálnej práce v slovenských podmienkach, pričom supervíziu uchopuje ako samostatnú vednú disciplínu alebo súbor viacerých disciplín, ktorá vznikla z potreby pomoct človeku v širšom i užšom slova zmysle. Realizovanie tejto činnosti so sebou prináša prirodzenú nutnost supervízie v celom rozsahu jej pôsobenia. V súčasnosti sa pojem supervízia včil hlavne v pomáhajúcich profesiách, akými sú psychoterapia a sociálna práca. V sociálnej práci plní úlohu sprostredkovatela skvalitnovania práce, umožnuje predchádzat chybám, prináša alternatívne postupy a pod. Supervízia sa tiež chápe ako poradenská činnost využívaná pre zabezpečenie a zvýšenie kvality profesionálnych aktivít, prípadne kompetencií sociálnych pracovníkov.

s. 114 - 123


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace