Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2006/2 - Domácí násilí »

Pojetí lidské osoby a jeho etické důsledky

Tomáš Machula

Medailon autora:

Ing. Mgr.Tomáš Machula, Dr., je pracovníkem katedry filozofie a religionistiky Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích a Filozofického ústavu AV ČR Praha. Zabývá se především filozofickou antropologií, filozofií přírody a hraničními problémy filozofie a teologie. 

Abstrakt:

Článek se zabývá vztahem pojmu člověk a pojmu osoba. Vychází se z obvyklé definice pojmu osoba, podle něhož je osoba bytost nadaná právy a povinnostmi. Existují dva základní přístupy k tomuto tématu: inkluzivismus, podle něhož jsou osobami všichni lidé, a exkluzivismus, podle něhož jsou osobami pouze někteří lidé. První z nich je založen na realistickém chápání osoby (jako je tomu např. u Boethia), druhý na empiristickém chápání osoby (např. u Locka). Tato diskuse je nesmírně důležitá kvůli jejím etickým důsledkům, s nimiž se lze často setkat v sociální práci a pomáhajících profesích vůbec. Článek rozebírá některé typy argumentace a ukazuje, jak důležitý je filozofický a etický základ našich intuitivně zastávaných názorů a přístupů.

s. 101 - 108


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace