Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2006/3 - Organizační kultura »

Ekonomická efektivnost poskytování sociálních služeb a jednání řadových pracovníků

Martin Žižlavský

Medailon autora:

Mgr. Martin Žižlavský pracuje jako asistent na FSS MU v Brně. Vyučuje metodologii sociálně- vědního výzkumu a ekonomiku sociálního státu. Jeho výzkumné aktivity se zaměřují na institucionální a organizační podmínky uskutečnění evropské strategie zaměstnanosti v České republice a dále na pobídkovost českého daňového systému a systému sociálních dávek na nezaměstnané, zejména s ohledem na hospodaření jejich domácností s financemi.

Abstrakt:

Autor v článku pojednává o rozhodujícím vlivu řadových pracovníků organizací sociálních služeb na ekonomickou efektivnost poskytování sociálních služeb. Totiž relativně velká volnost jednání otevírá značný prostor pro jejich vlastní pojetí efektivního nakládání se zdroji organizace sociálních služeb, které se může odlišovat od pojetí ekonomické efektivnosti, tak jak jej chápe ekonomická teorie a spolu s ní politikové a vedoucí pracovníci organizací sociálních služeb. Politická a organizační opatření pak nemusí nutně vést k ekonomické efektivnosti (jak ji definuje ekonomická teorie) v poskytování sociálních služeb.

s. 72 - 81


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace