Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2006/3 - Organizační kultura »

Celoživotní vzdělávání jako nástroj podpory sociální inkluze lidí se zdravotním postižením

Libor Novosad

Medailon autora:

PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D., působí na Technické univerzitě v Liberci jako odborný asistent a v Centru dalšího vzdělávání jako poradenský pracovník. Zabývá se zdravotně sociální rehabilitací, poradenstvím, vzděláváním a psychosociální podporou lidí se zdravotním postižením. Působí též jako nezávislý konzultant i supervizor v oblasti sociální práce a humanitárních aktivit, zaměřených na zdravotně znevýhodněnou populaci a pečující rodiny. Dlouhodobě se věnuje mezioborovým přesahům mezi speciální pedagogikou, psychologií, sociální antropologií, sociální prací a zdravotnictvím v kontextu adresné a komplexní podpory osob se zdravotním postižením.

Abstrakt:

Stať rozebírá možné překážky bránící lidem se zdravotním postižením v sociální inkluzi a participaci na občanském životě. Věnuje se ucelené rehabilitaci a jejím cílům i nástrojům ve vztahu k postavení zdravotně znevýhodněných ve společnosti. Vymezuje specifika a metodologii, výhody i rizika celoživotního vzdělávání a zdůrazňuje jeho význam při rozvíjení politické orientace, občanských i profesních kompetencí a zlepšování prosociální gramotnosti občanů se zdravotním postižením. Upozorňuje na příznivé dopady celoživotního vzdělávání (dále CŽV) na kvalitu života těchto občanů a zamýšlí se nad moderními postoji či přístupy, akcentujícími klientsky přínosné průsečíky facilitace zdravotně postižených v oblasti vzdělávání a sociální práce.

s. 95 - 101


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace