Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2007/4 - Praxe a supervize v sociální práci »

Vzdělávací supervize a kvalita začínajících sociálních pracovníků

Zuzana Havrdová

Medailon autora:

PhDr. Zuzana Havrdová, CSc., působí jako vedoucí katedry řízení a supervize UK FHS. Vyučuje supervizi. V r. 1996–1999 působila jako oficiální zástupce FF UK v ASVSP. Podílela se na vypracování systému praxí a supervizí a kompetencí v praxi sociální práce. Podílela se také na vypracování Standardů sociálních služeb a zpracování Průvodce poskytovatele v sociálních službách. Tento článek vznikl v rámci řešení Výzkumného záměru FHS UK „Antropologie komunikace a lidské adaptace“ (MSM 0021620843).

Abstrakt:

Ve svém příspěvku se vracíme k pojmu vzdělávací supervize jako nejstarší a nejrozšířenější formě supervize v historii sociální práce. Připomínáme stručně některé dějinné momenty, návaznosti na tutoring, sebezkušenostní akcenty a proces diferenciace vůči tzv. profesionální supervizi. Optikou těchto reminiscencí se kriticky zamýšlíme nad současnou situací v praktické výuce sociální práce. Přinášíme návrhy na posílení segmentu praxí a supervizí o vzdělávací supervizi a ukazujeme, jak tento koncept zavést do stávajícího systému. Naším hlavním argumentem pro zavedení vzdělávací supervize je vývojová nezralost studentů sociální práce pro profesionální supervizi a potřeba nastavení jasného prahu (benchmarking) pro kvalitu nových profesionálů, přicházejících do oboru sociální práce.

s. 79 - 86


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace