Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2007/1 - Role sociálního pracovníka »

Posouzení životní situace: úvod do problematiky

Pavel Navrátil

Medailon autora:

PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. je od roku 1998 odborným asistentem na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Vyučuje teorie a metody sociální práce, věnuje se odborným praxím a supervizím. V těchto oblastech realizuje také výzkum. V roce 2005 založil při katedře sociální politiky a sociální práce Centrum praktických studií, které je zaměřeno na zkvalitnění teoretické i praktické složky výuky studentů sociální práce a sociální politiky.

Abstrakt:

Posouzení životní situace dítěte, jeho rodiny a případně dalších potenciálních uživatelů sociálních služeb je pravděpodobně jednou z nejnáročnějších činností v sociální práci. Závažnost posouzení je dána zejména tím, že na jeho výsledku závisí další postup sociálního pracovníka, a tedy i ve značné míře osud osob, které jsou posuzovány. V profesní literatuře je tomuto tématu věnována jen malá pozornost. Tuto stať tedy věnuji vstupnímu vymezení pojmu „posouzení“ v oborovém pojetí sociální práce, seznamuji čtenáře s různými pojetími posouzení a zabývám se metodami a technikami, které má sociální pracovník k dispozici při jeho provádění.

s. 72 - 86


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace