Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/6 - Sociální práce a neformální péče »

Sociální pracovníci o profesionalizaci sociální práce v ČR

Petr Vojtíšek

Medailon autora:

PhDr. Petr Vojtíšek, Ph.D.,  je absolventem Katedry sociální práce FF UK, kde působí jako odborný
asistent. Od roku 2006 působí ve vedoucích pozicích v sociálních službách a svůj profesní zájem
obrací k oblasti managementu v sociální práci a sociální politice. Od roku 2010 vede soukromou
praxi jako lektor a konzultant v oblasti řízení a vedení sociálních institucí a projektů.

Abstrakt:

Článek přináší přehled o vnímání sociální práce v ČR samotnými sociálními pracovníky. Je výstupem ze série diskusních setkání se sociálními pracovníky a dalšími profesionály, kteří v sociální práci působí (vzdělavatelé, zástupci samospráv apod.). Sociální práce je stále vnímána na pomezí profesionální činnosti a svébytné profese, a právě i pohled na tuto hranici je předmětem zájmu tohoto textu. Článek přináší přehled názorů sociálních pracovníků a jejich zkušenosti s vnímáním profese jinými profesionály i laiky, dále definuje nástroje pro zvýšení prestiže profese sociální práce a věnuje se otázkám kolem profesního zákona a profesního sdružování. Díky řadě diskusí se sociálními pracovníky máme další významný zdroj informací o stavu profese sociální práce.

Klíčová slova:

sociální práce, profese, profesní komora, multidisciplinární tým, vzdělávání

s. 152 - 159Podobné články

O čem se mluví Komora jen zvýší skupinové sobectví v sociální práci
O čem se mluví Otevřený dopis tří organizací sdružujících sociální pracovníky: Komoru potřebujeme a chceme
O čem se mluví Informace o stavu připravovaného profesního zákona
Akademické články Sociální aspekty přechodu studentů ze vzdělávání do zaměstnání
Fakta, dokumenty, legislativa Sociální pracovník v souladu s platnou legislativou


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace