Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » Číslo 2015/1 » Publicistické texty k číslu 2015/1 »


Přehled článků


O čem se mluví

reflexe praxe

Za hranice individuálního plánování

Článek je volně dostupný

Pracuji v Terénním programu Ulice[1] jako streetworker s uživateli drog a lidmi poskytujícími placené sexuální služby. Na základě své dlouholeté zkušenosti...

komentář

K financování nestátních neziskových organizací

Plný text bude dostupný: 31/03/2016

V oblasti sociální práce a sociálních služeb ve velkém rozsahu působí nestátní neziskové organizace (NNO), na jejichž činnosti je tak závislé...

reflexe

Sociální práce je neměřitelná, je neviditelná

Plný text bude dostupný: 31/03/2016

Kdo je sociální pracovník? Co je sociální práce? A co jsou sociální služby? Domnívám se, že v odpovědích na tyto otázky se neshodnu ani já se...

esej

Problematické okolnosti sociálních služeb a rizika transformace jejich rezidenční formy

Plný text bude dostupný: 31/03/2016

Stávající situaci z hlediska kvality, dostupnosti a kapacit sociálních služeb v ČR vnímám jako druhově i regionálně nevyváženou a v podstatě jen částečně...

komentář

Komora jen zvýší skupinové sobectví v sociální práci

Článek je volně dostupný

Téma zákona o sociálních pracovnících v posledním roce vyvolává značné emoce a bylo výstižně zpracováno z několika zajímavých...

reflexe

Mediální kauzy sociální práce, jejich rizika a příležitosti

Článek je volně dostupný

V posledních měsících otřásá sociální prací celá řada kauz. „Sociálka“ je propírána v médiích z různých stran,...

analýza

Sociální služby v kontextu hodnocení zdravotního stavu bezdomovců

Plný text bude dostupný: 31/03/2016

Cílem předkládaného článku je nabídnout vybrané poznatky z dotazníkového šetření o hodnocení subjektivního zdravotního stavu bezdomovců (viz...


Fakta, legislativa, dokumenty

expertiza

Individuální plánování sociálních služeb: legislativa a praxe

Plný text bude dostupný: 31/03/2016

Cílem této expertízy je objasnit problematiku individuálního plánování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve...


Inspirace pro praxi

profil

Problematika zaměstnávání osob s trestní minulostí aneb „Máte záznam? Máte smůlu.“

Plný text bude dostupný: 31/03/2016

Podle výzkumu společnosti LMC z ledna a února 2015 plných 55 % zaměstnavatelů uvádí, že lidi se záznamem v Rejstříku trestů nezaměstnávají (LMC, 2015). Požadavek...

profil

Case management ve Sdružení Práh

Plný text bude dostupný: 31/03/2016

Sdružení Práh je organizace, která v Brně funguje od roku 1999. Poskytuje pomoc a podporu lidem s dlouhodobým duševním onemocněním z Brna a okolí. Nabízí 6...

profil

Ratolest Brno zapojuje děti do rozhodovacích procesů

Plný text bude dostupný: 31/03/2016

Chránit práva dětí a podporovat jejich bezpečné zapojování se do rozhodovacích procesů, které se jich bezprostředně dotýkají – takový je záměr...

inspirace

Socioterapie jako metoda působení na postoje a jednání klienta

Plný text bude dostupný: 31/03/2016

Úvod Využití socioterapie při poskytování sociálních služeb sociálními pracovníky je doposud málo diskutované téma. Respektive význam, který...

metodický návod

Uplatnění svéprávnosti lidí s postižením jako úkol sociální práce

Plný text bude dostupný: 31/03/2016

Ratifikací Úmluvy o právech osob s postižením (dále jen Úmluva) dne 28. 9. 2009 a jejím publikováním ve Sbírce mezinárodních smluv v únoru 2010...

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace