Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Koordinátor / koordinátorka financí výzkumných aktivit (Praha)

Druh: nabízím práci

Popis:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí je veřejnou výzkumnou institucí, s historickou 100 letou tradicí, jehož hlavní náplní je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.

Vyhlašujeme opakované výběrové řízení na obsazení pracovní pozice koordinátor / koordinátorka financí výzkumných aktivit; veřejné zakázky. 

VŘ č.j.: VÚPSV/15/2020

Hlavní náplní práce je:

 • Odborná expertní podpora a poradenství ředitelce organizace a vedoucím zaměstnancům se zaměřením na oblasti:
  • financí jednotlivých výzkumných aktivit
  • veřejných zakázek
 • Koordinace a metodické vedení v oblastech financí výzkumných aktivit za celou organizaci
 • Zpracování reportů pro management organizace
 • Zabezpečení agendy veřejných zakázek organizace
 • Vyhodnocování a zlepšování aktivit, činností ve všech oblastech působnosti pracovní pozice
 • Součinnost s odd. Ekonomicko-správním v agendách financí výzkumných aktivit a vícezdrojového financování a agendy veřejných zakázek (kontext smluvních aktů ve VÚPSV)
 • Úzká součinnost s dalšími zaměstnanci organizace v oblastech souvisejících s řízením a rozvojem organizace

Požadujeme:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (nejlépe ekonomického směru)
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího
 • Znalost anglického jazyka slovem i písmem na úrovni vyšší pokročilosti
 • Znalost finančního řízení projektů
 • Znalost zákona o veřejných zakázkách
 • Zkušenost s řízením projektů a metodickým vedením
 • Praxi v oblasti řízení a koordinace financí projektů ESF aj. dotačních programů (národních i mezinárodních)
 • Zkušenosti s vícezdrojovým financováním
 • Praktické zkušenosti s aplikací zákona o veřejných zakázkách a realizací veřejných zakázek ve veřejné správě
 • Znalost práce s PC (MS Office na velmi dobré uživatelské úrovni, Internet)
 • Organizační a komunikační schopnosti, schopnost týmové spolupráce
 • Samostatnost, spolehlivost, přesnost, pečlivost, schopnost řešit problémy v širších souvislostech
 • Strukturované a analyticko-syntetické myšlení
 • Trestní bezúhonnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • Svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • Zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením)

Výhodou:

 • Zkušenost s prostředím veřejné správy, popř. i prostředím veřejných výzkumných institucí
 • Zkušenost s projektovým řízením

Nabízíme:

 • Práci na plný úvazek ve veřejné výzkumné instituci
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou – 1 rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • 5 týdnů dovolené
 • Pružnou pracovní dobu, možnost částečně práce z domova
 • Poukázky na stravování
 • Vzdělávání v rámci systému rozvoje zaměstnanců organizace

Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: leden, popř. únor 2020

Místo pracoviště: Dělnická 12, Praha 7 Holešovice

Požadavky na obsah přihlášky:

 • Strukturovaný životopis s motivačním dopisem
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte: Ing. Ivu Veselou +420 211 152 714, iva.vesela@vupsv.cz.

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku s požadovanými dokumenty (osobně, elektronicky nebo poštou) nejpozději do 20. 1. 2020 (včetně) na adresu: 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
k rukám Ing. Ivy Veselé
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7

Datová schránka: xy9n88n e-mail: vupsv@vupsv.cz

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, kde je požadována kopie, musíte před konáním výběrového rozhovoru předložit k nahlédnutí originál. Zasláním přihlášky stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmů.


Kontaktní e-mail: iva.vesela@vupsv.cz
Další informace: https://www.vupsv.cz/o-nas/kariera-vyberova-rizeni/
Datum zveřejnění: 13.1.2020

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace