Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Referent / Referentka odboru sociálních služeb (Uherské Hradiště)

Druh: nabízím práci

Popis:

Tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště dle § 7 odst. 3 zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění
vyhlašuje výběrové řízení na funkci: Referent / Referentka odboru sociálních služeb Městského úřadu Uherské Hradiště (oddělení sociálně-právní ochrany dětí).

Základní požadavky: 

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR, 
 • věk nejméně 18 let, 
 • svéprávnost, 
 • bezúhonnost, 
 • znalost jednacího (českého nebo slovenského) jazyka.

Další požadavky: 

 • vysokoškolské vzdělání, 
 • odborná způsobilost podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
 • znalost zákonů zaměřených na ochranu práv dítěte, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 • psychická odolnost, samostatnost, komunikativnost,
 • schopnost citlivého přístupu při jednání s klienty, 
 • znalost práce s PC (MS Office), 
 • řidičské oprávnění skupiny „B“, 
 • praxe v oboru (službách a veřejné správě) a zkoušky odborné způsobilosti výhodou.

Druh práce: 

 • samostatný výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí.

Přihláška uchazeče musí podle ust. § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění, obsahovat tyto náležitosti: 

 • jméno, příjmení a titul uchazeče, 
 • datum a místo narození uchazeče, 
 • státní příslušnost uchazeče, 
 • místo trvalého pobytu uchazeče, 
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 
 • datum a podpis uchazeče.

Vzor přihlášky do výběrového řízení je ke stažení na webových stránkách města v sekci „Volná pracovní místa“ → Volná pracovní místa.

K přihlášce musí být připojeny tyto doklady: 

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaných domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Další ustanovení: 

 • Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou
 • Nástup do pracovního poměru je možný ihned po ukončení výběrového řízení, případně dle dohody 
 • Platová třída: 11 
 • Místo výkonu práce: pracoviště Městského úřadu Uherské Hradiště

Nabízíme: 

 • pružnou pracovní dobu, 
 • čtyři dny indispozičního volna („sick days“), 
 • příspěvek na penzijní připojištění, 
 • příspěvek na stravování, 
 • klimatizované pracovní prostředí.

Písemnou přihlášku doručte osobně nebo poštou nejpozději do 4.9.2020 do 12.00 hod. na adresu:

Městský úřad Uherské Hradiště
personální a mzdové oddělení
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

Zalepenou obálku označte slovy „Neotvírat – výběrové řízení č. 12“.


Kontaktní e-mail: edita.tomkova@mesto-uh.cz
Další informace: https://obcan.mesto-uh.cz/wab/eud/EudDetail.action?id_vyves=4247
Datum zveřejnění: 24.8.2020

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace