Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Archiv pozvánek

Na tomto místě najdete již proběhlé akce. Zpět na aktuální pozvánky.

Konference IX. Hradecké dny sociální práce

Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové
21. - 22. 9. 2012

Univerzita Hradec Králové Ústav sociální práce pořádá ve dnech 21. - 22. září 2012 mezinárodní vědeckou konferenci na téma Vnitrooborová a mezioborová spolupráce v sociální práci. Tematické okruhy konference jsou rozděleny do pěti sekcí:

1. Sociální práce z pohledu jiných disciplín

Sekce bude zaměřena na otázky týkající se vzdělávacích potřeb sociálních pracovnic a pracovníků v oblasti teorie a praxe vztažných disciplín jako je sociologie, filosofie, psychologie, pedagogika, sociální politika, zdravotní nauka, právní vědy ad.

2. Vnitrooborová spolupráce v praxi sociální práce

Sekce se bude zaměřovat na zásady, předpoklady, formy, problémy či příklady dobré praxe při vzájemné spolupráci sociálních pracovnic a pracovníků z různých oblastí působnosti (např. z oblastí samosprávy, státní správy, sociálních služeb, zdravotnictví, školství, vězeňství atd.).

3. Mezioborová spolupráce v praxi sociální práce

Sekce se bude zaměřovat na zásady, předpoklady, formy, problémy či příklady dobré praxe při spolupráci sociálních pracovnic a pracovníků a jejich kolegyň a kolegů z oblastí psychologie, psychiatrie či jiné oblasti lékařství, učitelství, sociální pedagogiky, speciální pedagogiky, pečovatelství, policie apod. Jedním z dílčích témat bude prestiž sociální práce u spolupracujících profesí.

4. Spolupráce na makroúrovni sociální práce

Sekce se bude orientovat na zásady, předpoklady, formy, problémy či příklady dobré praxe při potřebě ze strany sociálních pracovnic a pracovníků měnit sociální prostředí klientů na makroúrovni. Tématy sekce mohou být zkušenosti s působením sociálních pracovníků na politickou reprezentaci či zkušenosti se spoluprací s lidmi na vyšších úřednických postech.

5. Potřeba spolupráce při sociální práci se seniorkami a seniory

Při příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity bude jedna sekce věnována výhradně cílové skupině seniorů. Sekce se bude orientovat na potřebu i zkušenosti s vnitrooborovou a mezioborovou spoluprací s touto cílovou skupinou.

Konference je určena akademickým pracovnicím a pracovníkům, pracovnicím a pracovníkům institucí veřejné správy a neziskových organizací v oblasti sociální práce, studentkám a studentům oboru sociální práce a oborů příbuzných. Výstupem z konference bude vědecký sborník v tištěné podobě.

Kontakt: www.uhk.cz; hradeckednysp@uhk.cz

Vloženo: 27.4.2012 10:33
Naposledy upraveno: 14.10.2013 11:40

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace