Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Archiv pozvánek

Na tomto místě najdete již proběhlé akce. Zpět na aktuální pozvánky.

Akreditovaný kurz o sociokulturních specifikách romských žáků a mládeže

Občanské sdružení R-Mosty zve na kurz pro pedagogy, sociální pracovníky a pro další pracovníky v sociálních službách, kteří se setkávají se sociokulturními specifiky romských dětí. Aktuálně je možné hlásit se na termín 23. a 24. září, který se bude konat v prostorách ZŠ Sobotecká v Turnově.
 
 Cílem kurzu je poskytnout informační servis 
v podobě ucelených dat o romské historii, jazyce,
kulturních specifikách i současné socioekonomické
situaci Romů, ale také prostor pro navázání těchto
informací na konkrétní zkušenosti účastníků a pro
otevřenou interaktivní diskusi nad jednotlivými
souvisejícími tématy.
 
Tento akreditovaný kurz je realizován již pět let
a za dobu jeho existence jím prošlo na 300 pedagogů
a dalších pracovníků z oblasti sociálních služeb,
nízkoprahových klubů, sociálních odborů a pedagogicko psychologických poraden. Kursisté dostanou inovativní materiály pro práci s romskými dětmi a získají základní vhled do ne zcela známých metod pedagogické práce, jako je např. kinestetický výchovný styl nebo pedagogika Montessori.
 
Tématické bloky semináře:
 
Kulturně-historické zázemí romských žáků
Romská historie, zvláště novodobá, v souvislostech – rozdělení romských skupin, základní pojmy (Rom, Cikán, gadžo, atd.), vliv historie na utváření osobní i skupinové identity a postojů ke společnosti a jejím institucím, včetně školy
Lektor: Mgr. Radka Steklá
 
Mluvčí romštiny nebo romského etnolektu češtiny v českém jazykovém prostředí
Základní seznámení s gramatickou a jazykovou strukturou romštiny, problematika romského etnolektu češtiny, problematika bilingvismu, neúplné jazykové směny, podoby lexikálních a gramatických přenosů z romštiny do češtiny a jejich vliv na mluvený projev dítěte, možné omyly při diagnostikách SPU romských žáků, problematika sociální a mentální zaostalosti, metody a možnosti odbourávání problémů s češtinou u romských dětí
Lektor: Mgr. Barbora Šebová
 
Kulturní specifika – tradice, současnost, vliv socioekonomických faktorů
Výchova dětí v romské rodině, postavení jednotlivých členů rodiny, normy chování a další aspekty „romství“ mezi tradicí a současností. Vliv sociokulturního zázemí na vztah romských rodin ke škole jako instituci
Lektor: David Tišer
 
Problémy některých romských žáků v MŠ a ZŠ a možný podíl školy na jejich řešení
Prezentace zkušeností pedagogů, kteří dlouhodobě pracují s romskými dětmi, sdílení doporučení a metod, příklady dobré praxe
Lektor: Mgr. Vlasta Geryková
 
Socioekonomické zázemí v romské rodině ohrožené sociálním vyloučením
Popis socioekonomického zázemí romských dětí, které ovlivňují negativní společenské jevy, jako jsou nezaměstnanost, dluhy a exekuce, problematika bydlení, společenská diskriminace…
Lektor: Bc. Pavlína Radlová
 
Délka kurzu je 16 hodin (rozděleno do 2 dnů). Účastníci dostanou písemné podklady (sylaby) ke všem blokům kurzu, a také inovativní didaktické pomůcky: dvojjazyčný komiks o romské historii, bannery se světově proslulými romskými osobnostmi, jazykové bannery postihující typické projevy romského etnolektu češtiny, hru pro žáky zaměřenou na češtinu, romštinu a angličtinu, metodiku používání romské literatury a historie ve vyučování. Ke všem materiálům proběhne výklad k jejich praktickému využití.
 
Přihlášky a informace zájemcům poskytne Bc. Adam Pospíšil - Asistent vzdělávání a zaměstnávání: adam@r-mosty.cz , +420 222 581 241, +420 326 702 404

Vloženo: 21.8.2013 11:32
Naposledy upraveno: 14.10.2013 12:17

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace