Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Archiv pozvánek

Na tomto místě najdete již proběhlé akce. Zpět na aktuální pozvánky.

Človek ako bio - psycho - sociálna bytosť

                                 Vysoká  škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Ústav Dr.Pavla Blahu v Skalici

Slovenská lekárska spoločnosť

Spolok lekárov Záhoria

Asociácia poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti Slovenska

Asociácia poskytovateľov opatrovateľskej starostlivosti Slovenska

Občianske združenie Elisabeth v Skalici

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica

Mesto Skalica

pod záštitou primátora mesta Skalica

Dr.h.c. Ing. Stanislava Chovanca

a

rektora VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave

prof. MUDr. Mariána  Karvaja, PhD.

 

si Vás dovoľujú pozvať v dňoch 2. – 3. apríla 2014 
na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

 

pod názvom

 

Človek ako bio - psycho - sociálna bytosť

Zdravotná, sociálna, psychologická a pedagogická starostlivosť o ľudí vyššieho veku

ktorá sa bude konať v priestoroch Ústavu Dr.P.Blahu VŠZaSPsv. Alžbety, Potočná 58 v Skalici

(mapa)

 

Počas 1.  dňa budú prezentované výrobky farmaceutickými firmami s možnosťou objednávok,  prezentované práce ľudí so zdravotným postihnutím  s možnosťou nákupu. Z konferencie bude zhotovená monografia, podľa usmernenia budú lekárom, sestrám, a ostatným pracovníkom pridelené kredity v rámci ďalšieho vzdelávania.

Svoje príspevky vo forme abstrakt, kľúčové slová (aj preklad do AJ) a text, použitá literatúra k jednotlivým odborom( zdravotníctva, sociálnej práce, psychológie a pedagogiky) cca 5 - 10 strán, môžete posielať na mailovú adresu:  konferencia.si@gmail.com do 16.3. 2014.

Prednášku je potrebné pripraviť v Power pointe v trvaní cca 10 – 15 minút.

Formulár prihlášky prosíme poslať do 28.2.2014 na mailovú adresu: konferencia.si@gmail.com

Kontaktní e-mail: konferencia.si@gmail.com

Vloženo: 3.3.2014 20:55

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace