Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Archiv pozvánek

Na tomto místě najdete již proběhlé akce. Zpět na aktuální pozvánky.

Dni sociálnej práce v Nitre

Nitra, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF
13. - 14. 9. 2012

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Katedrou sociální práce Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, s Ústavom pedagogických věd Fakulty humanitných studií Univerzity Tomáše Bati v Zlíne a Katedrou sociálnej práce Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave pozývajú na 6. ročník medzinárodnej konferencie Dni sociálnej práce na tému: Identita sociálneho pracovníka a vymedzenie sociálnej práce (Retrospektívy a perspektívy).

Miesto a termín konania:

Priestory Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre (Kraskova 1, 949 74 Nitra - mapa) v dňoch 13. - 14. september 2012

Tematické oblasti:

  • Reflexia zmien v teoretickom ukotvení sociálnej práce u nás a vo svete

  • Sociálna politika v historickom exkurze

  • Výskum, prax a uplatňovanie efektívnych metód sociálnej práce

  • Identita sociálneho pracovníka a vymedzenie sociálnej práce

V druhom rokovacom dni prebieha konferencia Resocializačné stredisko verzus terapeutická komunita v kontexte VEGY č. 1/0221/11 pod názvom Evaluácia výsledkov procesu resocializácie klientov resocializačných stredísk v podmienkach Slovenskej republiky.

Záštitu nad konferenciou prevzal rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár CSc.

Pozvánku na konferenci společně s přihláškou mužete stáhnout zde.

Kontaktní e-mail: ahruba@ukf.sk

Vloženo: 25.5.2012 1:57
Naposledy upraveno: 14.10.2013 11:46

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace