Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Archiv pozvánek

Na tomto místě najdete již proběhlé akce. Zpět na aktuální pozvánky.

Seminář MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ústavem sociální práce Univerzity Hradec Králové si Vás dovolují pozvat na jednodenní seminář, který je realizován prostřednictvím projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce“.
 
Seminář umožní svým účastníkům aktivní zapojení do Konzultačního procesu ke konceptu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících. Očekávanými přínosy projektu jsou identifikace/definice modelů rolí sociálních pracovníků a jejich ověření prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností pracovníků v identifikovaných rolích. Jako zásadní výstupy projektu tedy vzniknou podklady pro budoucí standardizaci výkonu sociální práce (odbornosti a specializace), včetně materiálů pro novelizace stávajících legislativních předpisů a připravovaný zákon o sociálních pracovnících.
 
Seminář se uskuteční dne 24. 4. 2014 od 9:00 do 16:30 (prezence účastníků od 08:30) v prostorách Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové, místnost E 10, na adrese Víta Nejedlého 573, Hradec Králové.
 
Tento seminář je určen pro sociální pracovníky, kteří splňují následující podmínky:
1. Ke dni podání přihlášky k účasti na semináři vykonávají sociální práci v organizaci mimo hlavní město Praha,
2. Vykonávají činnosti dle §109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
3. Splňují především tento typ vzdělání:
a) Vyšší odborné získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění zákona č. 383/2005 Sb.) v oborech vzdělávání zaměřených sociální práci,
nebo sociální politiku,
b) Vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, nebo sociální politiku,
4. Vykonávají praxi po dobu nejméně 3 let po sobě jdoucích v období od 1. 1. 2007 do současnosti, nebo vykonávají praxi po dobu nejméně tří let v období od 1. 1. 2007 do současnosti s tím, že vykonávali sociální práci alespoň jeden rok nepřetržitě.
 
Kapacita semináře je 50 účastníků. Přihlásit se může pouze jedna osoba za organizaci. Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že ubytování ani jízdné není v rámci semináře zajišťováno. K dispozici bude drobné občerstvení.
 
Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím přihlášky, kterou naleznete na webových stránkách www.mpsv.cz. Vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu petr.votruba@mpsv.cz.
 
Termín přihlášení je do 18. 4. 2014. V případě jakýkoliv dotazů prosím pište na marie.froulikova@mpsv.cz, nebo volejte na telefonní číslo 221 922 114221 922 114.
 
Program semináře: 
9:00 – 9:15 Úvodní slovo (Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.)
9:15 – 9:35 Projekt Systémová podpora profesionálního výkonu SP (Marie Froulíková)
9:35 – 10:05 Světový den sociální práce (Mgr. Martin Bednář, Ph.D.)
10:05 – 10:50 Představení Pracovních skupin (PS)
Úvod - Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
PS 1 Financování sociální práce - Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
PS 2 Vzdělávání sociálních pracovníků - Mgr. Petr Antoni
PS 3 Profesní komora - Mgr. et Ing. Matěj Lejsal
10:50 – 13:20 Práce ve skupinách
13:20 – 13:50 Přestávka
13:50 – 14:10 Představení výstupů PS 1 Financování sociální práce
14:10 – 14:30 Představení výstupů PS 2 Vzdělávání sociálních pracovníků
14:30 – 14:50 Představení výstupů PS 3 Profesní komora
14:50 – 15:10 Z historie vývoje přípravy záměru zákona o SP (PhDr. Radek Suda)
15:10 – 16:10 Prezentace dílčích výstupů z konzultačního procesu k záměru zákona o SP (PhDr. Melanie Zajacová, Mgr. Filip Novotn)
 
Přihlášku si můžete stáhnout ZDE!

Kontaktní e-mail: marie.froulikova@mpsv.cz

Vloženo: 8.4.2014 18:12
Naposledy upraveno: 9.4.2014 11:27

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace