Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Archiv pozvánek

Na tomto místě najdete již proběhlé akce. Zpět na aktuální pozvánky.

Seminář: Lidská důstojnost, etika a etická dilemata v sociální práci

2. odborný seminář

České Budějovice

„Lidská důstojnost, etika a etická dilemata v sociální práci“

Odborný seminář je jednodenní akce zaměřená na různá témata z oblasti výkonu sociální práce s cílem rozvíjení kompetencí a posilování odborných znalostí cílové skupiny – sociálních pracovníků.

SEMINÁŘ NENÍ AKTEDITOVANÝ!

Odborný seminář bude rozdělen na dvě části – dopolední teoretickou a odpolední praktickou. Účastníci semináře budou nejprve seznámeni s teoretickým výkladem k tématu a ve druhé části bude konkrétně představeno praktické využití těchto poznatkůa započne interaktivní část pro předávání zkušeností. Na každém semináři budou kromě zástupců MPSV 2 lektoři, kteří budou mít aktivní příspěvek vdopolední teoretické části. Poté se účastníci semináře rozdělí do dvou skupin (cca o 25 účastnících) a bude následovat praktická část semináře, ve které budou lektoři (facilitátoři) aktivně a interaktivně zapojovat účastníky do diskuse.

Kapacita odborného semináře je 50 sociálních pracovníků.

Cílem semináře je zaměření se na roviny lidské důstojnosti v práci sociálních pracovníků, a kde všude hrozí její omezení. Účastníci získají informace o tom, v čem spočívá důstojnost člověka a lidského života a proč je potřeba tuto důstojnost vždy respektovat. Zaměření na různé pohledy na důstojnost, podporu důstojnosti člověka a jeho hodnoty, představení příkladů dobré praxe, upozornění na rizikové situace apod.

Při práci s klienty se často sociální pracovníci setkávají i s etickými dilematy, a to i ve vztahu k respektu vůči důstojnosti osoby, a často krát nevědí jak snimi pracovat. V konkrétních situacích často vzniká určité napětí mezi odpovědností pracovníka jako konkrétního poskytovatele služby a mezi svobodou klienta. Z diskuse by pro účastníky mělo vyplynout, jak se v daném zařízení nebo na úřadě respektuje důstojnost klientů i kolegů, kde jsou rezervy, v čem jsou přednosti konkrétních projevů úcty a důstojnosti. Osvojí si vybrané modely etického a lidsko-právního uvažování v profesní praxi.

Seminář nabízí základní orientaci v této problematice a předkládá paletu použitelných nástrojů pro praktická řešení. Žádný člověk není imunní vůči předsudkům. Je však nezbytné umět s nimi správně pracovat. Obsahem semináře budou i konkrétní praktické příklady, řešení modelových situací a práce s osobními zkušenostmi účastníků. Seminář nabízí teorii, diskusi i prostor k zamyšlení a rovněž praktická cvičení, která se dotýkají etických pravidel v nejrůznějších oblastech sociální práce tak, aby účastníci v rámci své profese do budoucna mohli předcházet etickým pochybením a zkvalitnit život klientům se sociálním znevýhodněním.

 • Lidská důstojnost, druhy lidské důstojnosti
 • Autonomie a úcta k člověku
 • Nedůstojné zacházení s člověkem
 • Důstojnost klienta s demencí/ ve stáří/ spostižením/důstojnost v umírání apod.
 • Diskuse na téma posílení důstojnosti člověka
 • Odpovědnost poskytovatele nebo svoboda klienta?
 • Praktické nástroje a dostupné zdroje
 • Modely etického uvažování v sociální práci
 • Hodnoty sociální práce ve vztahu k osobě pracovníka a jeho zájmům
 • Etické kodexy a standardy kvality a jejich eticky správné užití vpraxi
 • Etické a lidsko-právní přístupy jako východiska pro dobrou praxi sociální práci
 • Etika v sociální práci a sociální práce jako profese. Profesní etika, etický kodex.
 • Etický konflikt, etický problém a etické dilema vsociální práci
 • Zásady chování a přístup pracovníka ke klientovi, specifika jednotlivých skupin klientů
 • Lidský vztah jako součást profese. Lidská práva a jejich význam pro sociální práci.
 • Praktická kazuistika výkonu etiky v sociální službě
  • etické aspekty práce se seniory
  • etické aspekty práce s mentálně postiženými
  • etické aspekty práce s dětskými a mladistvými klienty, etický přístup k sociální práci s jednotlivcem a s rodinou
  • etické aspekty práce na úřadě

Přihlašovací formulář: ZDE

Kontaktní e-mail: veronika.najemnikova@mpsv.cz

Webová stránka: http://www.budmeprofi.cz/o-projektu/odborne-seminare/odborny-seminar-2018/

Vloženo: 20.10.2018 13:24
Naposledy upraveno: 20.10.2018 13:25

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace