Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Archiv pozvánek

Na tomto místě najdete již proběhlé akce. Zpět na aktuální pozvánky.

Sociální práce v základních školách - inovace v péči o ohrožené děti

Katedra křesťanské sociální práce
Cyrilometodějské teologické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
 
organizuje konferenci 
 
Sociální práce v základních školách - inovace v péči o ohrožené děti
24. října 2019, 09:00 – 15:00
 
 
V Olomouckém kraji se již třetím rokem daří diskutovat téma školské sociální práce. Za tímto účelem se pravidelně setkávají odborníci působící na úrovni Olomouckého kraje a Magistrátu města Olomouce na odborech sociálních věcí a školství, Cyrilometodějské teologické fakulty a Pedagogické fakulty UP a lokální síťařky v rámci kulatých stolů. Současně jsou organizovány workshopy, kterých se účastní metodici prevence a výchovní poradci, sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany a sociálně aktivizačních služeb, aby řešili konkrétní formy spolupráce ve prospěch žáků. 
 
Cíle konference:
• prezentovat výsledky spolupráce a diskuze k tématu školské sociální práce v Olomouckém kraji; 
• motivovat studenty UP ke spolupráci na výzkumu a projektech;
• rozšířit povědomí o nabídce sociální práce jako neznámé profese ve školském prostředí;
• diskutovat témata: prevence ve školském prostředí, komunitní školy a rodinné konference.
 
Konference je primárně určena pro vysokoškolské studenty, sociální pracovníky, metodiky prevence a výchovné poradce. Účast na konferenci je možné započítat jako aktivitu celoživotního vzdělávání v rozsahu 8 hodin. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.
 

Rámcový program:

 

8,30 – 9,00

Registrace

9,00 – 9,15

Úvod

Prezentace výzkumného projektu Inovace metod sociální práce s rodinou

9,15 – 9,40

Sociální práce ve školách v ČR: teorie a praxe

Tatiana Matulayová

Univerzita Palackého v Olomouci

9,40 – 10,00

Sociální práce ve škole – výzkumná zjištění

Jana Havlíková

VÚPSV, v. v. i.

10,00 – 10,30

Školská sociální práce ve SR

Michaela Skyba

Prešovská univerzita v Prešově

10,30 – 11,00

Přestávka na občerstvení

11,00 – 12,00

Diskusní panel: Role a úlohy sociálního pracovníka ve škole v oblasti prevence

Moderátorka: Tatiana Matulayová

Diskutující: Roman Petrenko (Nadace Sirius), Lenka Vavrinčíková (Remedis, adiktologická ambulance, sociální pracovnice), Ladislav Spurný (Krajský úřad Olomouckého kraje), Květoslav Richter (Magistrát města Olomouce, sociální kurátor), školská sociální pracovnice (bude upřesněno)

Účastníci konference budou mít možnost položit dotazy prostřednictvím aplikace SLI.do.

12,00 – 12,40

Přestávka na občerstvení

12,40 – 14,30 

Jednání v sekcích:

 

Sekce č. 1: 

Komunitní škola v ČR – aktuální stav, příklady dobré praxe 

Moderátor: Marek Lauermann

 

Sekce č. 2:

Rodinné konference – inovace v sociální práci s rodinou v ČR

Moderátorka: Gabriela Pavlíková (Amalthea z.s.)

 

Sekce č. 3:

Spolupráce škola – oddělení sociálně právní ochrany – sociální služby

Moderátorka: Eliška Moravcová

14,30 – 15,00

Výstupy ze sekcí, závěr konference

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY
 
Přihlášení na konferenci:
Zájemce prosíme o registraci na: https://forms.gle/StuJh54f7Jc7M8BH6
Termín registrace: do 28. 6. 2019
Úhrada konferenčního poplatku:
Konferenční poplatek je 400 Kč. Na konferenci bude k dispozici občerstvení pro účastníky zdarma.
 
Prosíme uhradit do 10. 7. 2019 na účet 19-1096330227/0100, variabilní symbol 436100267, IBAN CZ0901000000191096330227, SWIFT: KOMBCZPPxxx. 
 
Fakturační údaje: 
Univerzita Palackého v Olomouci
Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzitní 22
771 11 Olomouc
IČ 61989592
DIČ CZ61989592
 
Odevzdání plného textu příspěvku:
Termín odevzdání příspěvku: do 28. 8. 2019 na e-mail: zlatica.dorkova@upol.cz
V případě dostatečného počtu příspěvků odevzdaných elektronickou formou bude z konference vydán sborník.
 

Webová stránka: https://www.upol.cz/nc/kalendar/akce/cal/2019/10/24/event/tx_cal_phpicalendar/2454/

Vloženo: 16.6.2019 14:08
Naposledy upraveno: 16.6.2019 14:10

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace