Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Archiv pozvánek

Na tomto místě najdete již proběhlé akce. Zpět na aktuální pozvánky.

Vysokoškolské vzdělávání sociálních pracovníků v ČR - čas na změnu? - Olomouc

Vysokoškolské vzdělávání sociálních pracovníků v ČR – čas na změnu?
22. 9. 2020 Olomouc
Závěrečná konference projektu TAČR

Cílem konference je prezentovat a diskutovat výsledky a výstupy projektu, zejména:

 • popisy pracovních pozic sociálních pracovníků na trhu práce v ČR
 • návrh inovace Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci pro vyšší odborné a bakalářské studium
 • návrh Minimálního vzdělávacího standardu pro navazující magisterské studium
 • návrh specializačního vzdělávání pro vybrané pracovní pozice
 • návrh inovace systému akreditací vzdělávacích kurzů pro MPSV.

Konference je určena:

zejména sociálním pracovníkům a jejich zaměstnavatelům, vzdělavatelům a studentům sociální práce.  Počítáme s účastí zástupců  MPSV a profesních spolků v ČR.
Účast na konferenci je možné započítat jako aktivitu celoživotního vzdělávání v rozsahu 8 hodin. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Pořadatelé:

Konferenci pořádá Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, ve spolupráci s Asociací vzdělavatelů v sociální práci a Ministerstvem práce a sociálních věcí v  rámci projektu Profesionalizace sociální práce v České republice podpořeného Technologickou agenturou České republiky. Mediálním partnerem konference je Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

Během konference bude možnost využít aplikaci SLI.do.

Se záměrem umožnit účastníkům prezentovat jejich činnost, zejména projekty a aktivity relevantní k tématu vzdělávání sociálních pracovníků, vytváříme prostor v rámci konference v Olomouci pro prezentaci posterů a moderovanou diskuzi k nim. Připravili jsme vzor e-posterů. V případě, že obdržíme alespoň 8 e-posterů, plánujeme vydat e-sborník, který bude publikován na webu časopisu Sociální práce/ Sociálna práca.

Rámcový program:

 • 8:30 - 9:00 Registrace
 • 9:00 - 9:15 Přivítání, pozdravy hostů
 • 9:15 - 9:45 Současný stav profese sociální práce v ČR Oldřich Matoušek, Filozofická fakulta UK v Praze
 • 9:45 - 10:15 Pojetí profesionality sociálních pracovníků v ČR Pavel Navrátil, Fakulta sociálních studií MU v Brně
 • 10:15 - 10:30 Diskuze
 • 10:30 - 11:00 Přestávka
 • 11:00 - 12:00 Jednání v sekcích:

Sekce č. 1:
Inovace v pregraduálním vzdělávání sociálních pracovníků
Moderátorka: Tatiana Matulayová, CMTF UP Olomouc

Sekce č. 2:
Specifika magisterských studijních programů v sociální práci
Moderátorka: Agnieszka Zogata Kusz, CMTF UP Olomouc

Sekce č. 3
Systémové změny celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků
Moderátor: Jakub Doležel, CMTF UP Olomouc

 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 14:00 Postery: prezentace a diskuze; Téma: Trendy ve vzdělávání sociálních pracovníků; Moderátorka: Tatiana Matulayová, CMTF UP Olomouc
 • 14:00 - 15:00 Závěrečná diskuze

Změna programu vyhrazena.

Organizační pokyny: 

 • Přihlášení na konferenci: ZDE
 • Termín registrace: do 14. 9.2020
 • Účast na konferenci je zdarma; kapacita konference je limitována na 50 osob
 • Na místě bude zajištěno drobné občerstvení.
 • Vzor e-posterů naleznete ZDE. Pokud máte zájem o zveřejnění e-posterů v e-sborníku, označte tuto možnost v přihlašovacím formuláři (viz odkaz výše) a e-poster zašlete nejpozději do 8. 9. 2020 na adresu eva.antosova@upol.cz
 • Kontakt na organizační výbor: eva.antosova@upol.cz

Jak se k nám dostanete:

Z hlavního nádraží (vlak) i z autobusového nádraží tramvají na zastávku nám. Republiky. Dále viz mapa (8min – cca 400m):

 

Kontaktní e-mail: tmatulay@gmail.com

Vloženo: 1.9.2020 19:51
Naposledy upraveno: 1.9.2020 19:55

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace