Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Archiv pozvánek

Na tomto místě najdete již proběhlé akce. Zpět na aktuální pozvánky.

Online mezinárodní konference „Bezpečné vztahy od dětství: Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých“

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková srdečně zvou na online mezinárodní konferenci

Bezpečné vztahy od dětství: Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých

 

Termín: 26. října 2020, od 10:00 do 16:00, ONLINE.

Konference bude živě streamována na sociálních sítích Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR To je rovnost a události ke konferenci na Facebooku. Konferenci tedy bude možné živě sledovat pod uvedenými odkazy.

Hlavním jazykem konference je čeština, příspěvky zahraničních vystupujících budou v anglickém jazyce. Do záznamu konference budou přidány české titulky.

Ve vztahu k domácímu či sexuálnímu násilí představují děti a mladiství jednu z nejohroženějších skupin. Děti jsou přítomny domácímu násilí až v polovině případů a studie říkají, že až 1 z 5 dětí zažilo sexuální zneužívání, nejčastěji od svých blízkých. V online světě jsou děti a mladiství vystaveni novým formám nátlaku a predátorství. Být vystaven násilí v rodině a intimních vztazích častokrát znamená být vystaven závažným zdravotním a psychickým následkům a případné stigmatizaci. Pro děti a mladistvé pak bývá obzvláště obtížné se svěřit se svým problém a vyhledat pomoc. Obavy z toho, jak situaci řešit, také panují na straně těch, kdo jsou dětem nejblíže. Kromě vlastní rodiny se nejčastěji  jedná o vyučující na školách či vedoucí volnočasových aktivit a zájmového vzdělávání.

Konference Bezpečné vztahy od dětství otevírá téma domácího a sexuálního násilí a přináší dobrou praxi z českého a zahraničního prostředí. Konference je rozdělena na tři tematické bloky – ochrana dětí vyrůstající v rodinách s výskytem domácího násilí, prevence sexuálního násilí u mladistvých a prevence sexuálního násilí v kyberprostoru. Cílem jednotlivých bloků je přiblížit zkušenosti občanského sektoru a dalších aktérů s různými nástroji zaměřenými na prevenci těchto forem násilí a pomoc jeho obětem a přenést zkušenost do praxe především pedagogických pracovníků a pracovnic a dalších pomáhajících profesí. V rámci konference také budou představeny aktivity nového projektu Odboru rovnosti žen a mužů spolufinancovaného z Norských fondů. Projektu pod názvem Posílení kapacit a metodologické podpory v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí usiluje o metodologickou podporu a posílení systém prevence tohoto násilí na různých úrovních, které zajišťují pomoc obětem domácího a genderově podmíněného násilí.

Video záznam konference bude uložen pro pozdější zhlédnutí na YouTube kanálu To je rovnost! ÚV ČR. V případě zájmu o bližší informace prosím kontaktujte kolegyni Andreu Kyselou (kysela.andrea@vlada.cz), která za organizaci konference zodpovídá.

Konference se koná u příležitosti zahájení projektu spolufinancovaného z Norských fondů „Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí“. Projekt je realizován Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

Kontaktní e-mail: kysela.andrea@vlada.cz

Webová stránka: www.facebook.com/events/370847694283829

Vloženo: 8.10.2020 19:21
Naposledy upraveno: 8.10.2020 19:26

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace