Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Vyšší odborné

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc je církevní školou, která byla založena olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem v roce 1995.

Škola nabízí vzdělání ve dvou vzdělávacích programech:

Obor: Sociální práce
Kód oboru: 75-32-N/01
Studium: denní i kombinovaná forma (3 roky)

Obor: Sociální a humanitární práce
Kód oboru: 75-32-N/03
Studium: denní forma (3 roky)

V obou případech je studium tříleté a studenti mají možnost zvolit si také souběžné bakalářské studium, které škola realizuje ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého. Vzdělání ve vzdělávacím programu Sociální a humanitární práce nabízí CARITAS – VOŠ sociální Olomouc jako jediná škola v České republice.

Studium obou vzdělávacích programů charakterizuje propojení kvalitního teoretického vzdělání a praktických zkušeností, které studenti získávají v prostředí českých i zahraničních odborných pracovišť. V současnosti škola nabízí zahraniční stáže ve více než 40 zemích na 4 kontinentech.

Podmínky nutné k přijetí:

  • úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání
  • osobnostní předpoklady
  • motivace
  • komunikační schopnosti
  • patřičná úroveň všeobecných, vč. jazykových znalostí
  • náboženská orientace není podmínkou studia, protože ale filozoficko-teologické disciplíny jsou nedílnou součástí studia, předpokládá se pozitivní vztah k této problematice.

Další informace ke studiu:

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc je výjimečná spoluprací s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého. Hlavním efektem této spolupráce je společná akreditace studijních oborů.

Zjednodušeně lze říci, že oba vzdělávací programy CARITAS – VOŠs Olomouc lze současně vystudovat také na Cyrilometodějské teologické fakultě jako vysokoškolské - bakalářské. To otvírá cestu absolventům do magisterských studijních programů v univerzitním sektoru.

Souběžné studium na CMTF UP v Olomouci a CARITAS – VOŠs Olomouc trvá tři roky. Je určeno pouze studentům CARITAS – VOŠs Olomouc, kteří mají zájem získat vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.

V případě, že uchazeč má zájem o studium bakalářského studijního programu, je třeba, aby se kromě studia na CARITAS – VOŠs Olomouc přihlásil také ke studiu na CMTF UP. Na základě společného přijímacího řízení může být přijat ke studiu obou škol současně. Studijní požadavky se tím nenavyšují, výuka na obou školách se prolíná a probíhá částečně v učebnách CARITAS – VOŠs Olomouc a částečně v prostorách CMTF UP v Olomouci.

Student má po úspěšném ukončení souběžného studia právo užívat titul DiS. (diplomovaný specialista) i Bc. (bakalář).

Poplatky vztahující se ke studiu:

Výše školného je stanovena na 4 000 Kč za školní rok a je splatné ve dvou splátkách (2 000 Kč za studijní období).

Den otevřených dveří:

Den otevřených dveří probíhá dvakrát ročně, a to v lednu a v prosinci.

Termín podání přihlášek:

Přijímání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je do 30. 4. 2020.

Uzávěrka podávání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení je 31. 7. 2020. 2. kolo není určeno pro uchazeče, kteří se již účastnili přijímacího řízení na stejný vzdělávací program v 1. kole.

Termín přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:

1. kolo 1.–3. 6. 2020

2. kolo 25.–26. 8. 2020

Poplatek za přijímací řízení:

Pokud se uchazeč hlásí k souběžnému studiu na CMTF UP, platbu uhradí dle pokynů CMTF na účet UP. Na vyšší odborné škole poplatek neplatí.

Adresa školy: 

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc

Kontaktní e-mail: skola@caritas-vos.cz

Informace o studiu: studijni@caritas-vos.cz

Více informací o škole naleznete na www.caritas-vos.cz.

FB: www.fb.com/caritasvoss

IG: www.instagram.com/skolacaritas

Youtube: www.youtube.com/c/CARITASVOŠsOlomouc

Kontaktní e-mail: skola@caritas-vos.cz

Webová stránka: http://www.caritas-vos.cz/cz

Vloženo: 3.5.2012 11:49
Naposledy upraveno: 12.3.2020 17:59

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace