Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Vyšší odborné

Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě

Obor: Sociální práce

Kód oboru: 75-32-N/01

Studium: prezenční, dálkové (3 roky)

Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě je obecně prospěšná společnost, která veškerý svůj zisk investuje do kvality vzdělání studentů a vybavení školy. Hlavním posláním školy je poskytovat vzdělání a praktické kompetence v oboru sociální práce. Výuka dálkového studia probíhá o sobotách a 3 až 5 dnů ročně v rámci pracovního týdne (pátky).

Informace o studiu:

30% studia zahrnuje rozmanitou praxi nejen v sociálních zařízeních. V rámci studia probíhá výcvik v konstrukci a realizaci samostatných projektů a vedení vlastního sociálního případu. Studenti si také vedou vlastní portfolio získaných a nabízených znalostí a kompetencí sociálního pracovníka. Škola poskytuje výuku personalistiky, jako rozšíření oboru. 40 - 50% výuky je realizováno formou malých skupin. V rámci studia absolvují studenti také exkurze do sociálních zařízení. Pro jednotlivé předměty má škola zpracované vlastní studijní opory. Škola je zapojena do projektů ESF.

Nadstandardně proti jiným VOŠ a VŠ škola poskytuje:

Dvojnásobek hodin vysoké kvality výuky cizího jazyka, které v součtu nahradí pomaturitní jazykový kurz. Dvojnásobek výuky ICT odpovídající úrovni ECDL komplet.

Obecné informace o přijímacím řízení:

Škola nevyžaduje potvrzení prospěchu ze SŠ, ani lékařskou prohlídku. Do denní formy studia přijímá studenty bez přijímacích zkoušek. Stěžejní je zájem o obor sociálně právní činnosti, případná praxe a aktivity studenta (kdekoliv). Na základě rozhodnutí o přijetí, uzavírá škola se studentem smlouvu o studiu.

Možnost dalšího studia:

Absolventi školy mohou pokračovat v bakalářském studiu na některých VŠ (ZMVŠ, UJAK), dva - tři semestry. Některé VŠ (obory sociální práce, veřejná správa apod.), uznávají část zkoušek z VOŠ, čímž se studium rovněž zkrátí. Škola připravuje další možnost a spolupráci s VŠ.

Školné:

Školné 13 000,- Kč ročně pro denní i dálkové studium (možnost dvou splátek).

Termín podání přihlášek – příjímací řízení:

Přihlášky do 17. května 2013 (možnost zaslat e-mailem, nebo poštou). Pro další kolo přijímacího řízení je možné zaslat přihlášku od května do konce července, případně i v září na možné uvolněné místo. Přijímací řízení je administrativně jednoduché a zájemce bude písemně vyrozuměn. Škola pořádá dny otevřených dveří a umožňuje návštěvu školy, která se nachází v centru Jihlavy kdykoli (v sobotu po dohodě).

Adresa a kontaktní údaje školy:

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s., Jihlava
Matky Boží 15, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 312 629
E-mail.: info@svoss.cz

Kontaktní e-mail: info@svoss.cz

Webová stránka: index.php?sekce=51

Vloženo: 30.4.2013 8:22
Naposledy upraveno: 30.4.2013 8:50

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace