Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Bakalářské

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Katedra praktické teologie Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabízí studium v bakalářském programu Sociální a charitativní práce.
Kód oboru: 6731R006
Studium: prezenční, dálkové

Informace o studijních programech a oborech

Obecné informace o  přijímacím řízení

Podmínky nutné k přijetí:

  • Vyplněná přihláška s uvedením názvu studijního programu a studijního oboru - v případě zájmu o více studijních oborů resp. forem je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý obor resp. formu studia;

  • Doklad o zaplacení administrativního poplatku;

  • Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Možnost navazujícího studia:
Ano, v oboru Etika v sociální práci, případně Teologie služby.

Další informace ke studiu

Den otevřených dveří

Termín podání příhlášek

Poplatek za přijímací řízení 500,-Kč.

Doporučená literatura k přijímacímu řízení

Adresa školy:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Teologická fakulta
Katedra praktické teologie
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
Tel.: 389 033 512

Kontaktní e-mail: studijni@tf.jcu.cz

Vloženo: 24.5.2012 22:52
Naposledy upraveno: 24.5.2012 23:05

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace