Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuality

Časopis SP/SP se sloučil s ERIS Web Journalem

Vydáno před 8 lety

Vážení odběratelé a čtenáři našeho časopisu Sociální práce/Sociálna práca,

poté, co jsme si zvykli na určitou změnu formátu časopisu v podobě elektronické publicistické části, která umožňuje aktuálně reagovat a současně se aktivněji zapojovat do diskusí, dochází v koncepci časopisu k dalšímu vývoji.

Časopis dosud vycházel čtyřikrát ročně v češtině a jedenkrát v angličtině. Na základě Smlouvy o spoluvydavatelství časopisu uzavřené v letos červnu 2015 mezi ASVSP a Evropským výzkumným institutem sociální práce Ostravské univerzity v Ostravě bude anglické číslo časopisu vycházet dvakrát do roka, v zimě a v létě, jako společné periodikum obou smluvních subjektů. Čtyři česká čísla v roce zůstanou zachována.

Návrh na toto spojení byl podán na redakční radě časopisu SP/SP v březnu 2015, důvodem bylo podobné zaměření časopisu ERIS Web Journal dosud vydávaného v angličtině dvakrát ročně Evropským výzkumným institutem sociální práce OU. Obě periodika navíc usilují o vstup do databází odborných časopisů. Redakční rada SP/SP návrh této spolupráce doporučila Asociaci vzdělavatelů v sociální práci; Valná hromada ASVSP pak 9. 4. 2015 svým usnesením spolupráci odsouhlasila, obdobně spolupráci odsouhlasila Evropská dozorčí rada Evropského výzkumného institutu sociální práce. V důsledku uzavřené smlouvy bude změněna tiráž a částečně obálka anglických čísel, dojde organizačním úpravám v práci redakčních rad.

Pro odběratele, čtenáře a přispěvatele je praktickým dopadem smlouvy nyní 6 čísel časopisu v roce, s tím, že od roku 2016 bude vždy 1 a 4 číslo vycházet v angličtině a bude volně dostupné. Zanikne název Special English Issue 201x a anglická čísla nově ponesou název ERIS Journal – Summer 201x a ERIS Journal – Winter 201x. Rok 2015 bude přechodovým: v únoru 2015 vyšlo Special English Issue 2014 (5/2014) a dne 31. 8. 2015 poprvé vyjde ERIS Journal – Summer 2015 (3/2015). Dalším anglickým číslem bude ERIS Journal – Winter 2016, které bude číslem 1/2016 a nahradí dosud vydávané a plánované Special English Issue 2015. Všechny články zaslané autory do 5/2015 Special English Issue 2015, budou redakcí administrovány již pro číslo 1/2016 ERIS Journal – Winter 2016, které vyjde na konci února 2016 (tedy ve stejný termín jako původně plánované Special English Issue 2015).

Ukázka titulní strany a tiráže.

Předpokládáme, že integrace perodik přinese větší možnost mezinárodního kontaktu v oblasti sociální práce, soustředí podobně zaměřené síly a spojí snahu o vstup do mezinárodních databází a tak bude nám všem k užitku.

Za vydavatele

Alois Křišťan,

... všechny aktuality

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace