Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuality

Martin Bednář a Mirka Nečasová ukončili členství v redakční radě

Vydáno před 10 lety

(Brusné, 11. 4. 2013) Redakční rada časopisu Sociální práce / Sociálna práca schválila personální změny ve složení redakční rady. Doktor Martin Bednář, jako jeden z ustavujících členů redakční rady, která vznikla v roce 2000, se členství vzdal na vlastní žádost. Doktorka Mirka Nečasová se ve volbách na další období neucházela o funkci výkonné tajemnice Asociace vzdělavatelů v sociální práci (dále jen ASVSP), již svědomitě vykonávala tři funkční období po dobu devíti let. Tím přišla o automatické členství v redakční radě jako zástupkyně vydavatele, které automaticky přechází na novou výkonnou tajemnici. Nově zvolenou výkonnou tajemnicí ASVSP a zástupcem vydavatele v redakční radě časopisu je docentka Alice Gojová.

Mirka Nečasová i Martin Bednář se po dobu členství podíleli na rozvoji časopisu: oba svou odbornou podporou, garancí kvality jimi editovaných tematických čísel časopisu a publikační činností; Mirka Nečasová při jednání s šéfredaktorem a redakcí zastupovala zájmy vydavatele (ASVSP), přenášela informace z jednání redakční rady časopisu do výkonné rady ASVSP a zpět, a také průběžně poskytovala zpětnou vazbu na každé jednotlivé vydání časopisu;  Martin Bednář garantoval odbornou úroveň dlouholeté rubriky Kvalita v sociálních službách a také zajišťoval přenos informací z redakční rady časopisu do výkonné rady ASVSP a zpět.

Děkujeme Martinu Bednářovi i Mirce Nečasové za vše dobré, co pro časopis vykonali a ještě vykonají a přejeme, aby jim život bez práce v redakční radě nepřipadal nudný.

Libor Musil, místopředseda redakční rady
Roman Baláž, šéfredaktor

... všechny aktuality

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace