Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuality

Zveřejnili jsme celý text stanoviska Vědecké rady MPSV pro sociální práci publikovaného v čísle 2/2013

Vydáno před 10 lety

Stanovisko Vědecké rady MPSV pro sociální práci k návrhu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a samosprávné profesní organizaci sociálních pracovníků

zdůvodnění

Vědecká rada MPSV pro sociální práci (dále jen "VR") podporuje z níže uvedených důvodů pokračování přípravy projednání a schválení verze věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a samosprávné profesní organizaci sociálních pracovníků (dále jen „ZSPR“) z prosince 2012 a současně upozorňuje na rizika, která mohou projednávání této verze věcného záměru ZSPR provázet. Při formulaci níže uvedeného stanoviska VR vychází z předpokladu, že účelem právní úpravy oboru sociální práce (dále jen „SPR“) má být podpora a regulace odborné kvality výkonu povolání sociální práce, kterou VR považuje za nezbytný předpoklad poskytování přiměřené pomoci se zvládáním problémových interakcí mezi lidmi v obtížných životních situacích a subjekty v jejich sociálním prostředí.

Důvody vedoucí VR obecně k podpoře projednání a schválení jakékoliv relevantní verze právní úpravy sociální práce

K podpoře projednání a schválení právní úpravy výkonu povolání SPR a zajištění podmínek výkonu povolání SPR vedou VR dva typy důvodů: 1. Důvody, které se týkají uplatnění odborné pomoci sociálních pracovníků v české společnosti. 2. Důvody, které se týkají zajištění kvality výkonu SPR v české společnosti.

Ad 1) Důvody, které se týkají uplatnění odborné pomoci sociálních pracovníků v české společnosti, jsou podle VR následující: 

  • potřeba vyjasnit v zájmu dostupnosti odborné pomoci sociálních pracovníků pojetí sociální práce (dále jen „SPR“) v české společnosti
  • potřeba zajistit podmínky pro vyjednávání mezi sociálními pracovníky, zaměstnavateli a vzdělavateli,
  • potřeba zajistit uznání právní úpravy SPR všemi resorty a sektory veřejné správy a ekonomiky, včetně občanského, nevládního, resp. neziskového sektoru
  • potřeba právně podložit spolupráci SPR a státní správy na rozvoji oboru
  • aj.

Ad 2) Důvody, které se týkají zajištění kvality výkonu povolání SPR, jsou podle VR následující: 

  • potřeba podpořit potenciál sociálních pracovníků pro vyjednávání v zájmu klientů, 
  • potřeba zajistit kontrolu respektování odborně zdůvodněných pravidel výkonu povolání SPR, včetně etických pravidel výkonu povolání SPR
  • potřeba zajistit regulaci projednávání sporných situací a podporu SPR ve sporech souvisejících s výkonem povolání SPR,
  • potřeba posílit motivaci sociálních pracovníků k celoživotnímu vzdělávání v oboru,
  • aj.   

Uvedené důvody jsou níže komentovány jednotlivě a podrobněji...

Celý text stanoviska Vědecké rady MPSV ke stažení ve formátu PDF.

... všechny aktuality

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace