Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Debata

Existují v ČR vize řešení nezaměstnanosti?


Ano, existují.

foto Marie Bílková

Marie Bílková
generální ředitelka Úřadu práce ČR

Ano, existují. V první řadě je samozřejmě třeba nastolit takové podmínky, aby se firmám vyplatilo přijímat nové lidi a aby bylo možné udržet jejich dlouhodobou zaměstnatelnost. 

Pokud jde o Úřad práce ČR, jeho hlavním posláním je pomáhat lidem v návratu na trh práce. A to přímým zprostředkováním nebo prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Ostatně původní poslání úřadů práce, kterým je vybavil jejich zakladatel exministr Milan Horálek, bylo právě krédo „jste manažer na trhu práce“. Úřad práce musí být aktivním hráčem na trhu práce. Bohužel v minulosti byla tato oblast v souvislosti s reformami, kterými veřejné služby zaměstnanosti prošly, potlačena. Ale musím říci, že v posledních měsících se nám postupně daří uvádět v život i oblast podpory zaměstnanosti.

Ostatně důkazem toho jsou čísla – jen loni prošlo rekvalifikacemi více než 41 tisíc lidí, na veřejně prospěšné práce jsme v roce 2013 umístili 21 839 uchazečů a podpořili jsme 21 716 nezaměstnaných v rámci institutu společensky účelných pracovních míst. Zvláštní péči věnujeme skupinám osob, které jsou ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností, jako například OZP, lidem nad 50 let, rodičům po rodičovské dovolené, absolventům. A své výsledky přináší i řada speciálních projektů financovaných z národních a evropských prostředků. A ptáte-li se na širší rámec, právě v těchto dnech se dokončuje materiál Strategie zaměstnanosti v resortu MPSV do roku 2020. Vím, že praktické plány realizovatelné rychleji v této oblasti připravuje i současná vláda. K zásadnímu řešení potřebujeme poučenou spolupráci mnoha dalších aktérů.

Česká republika nemá problém s vizemi

foto Vladimír Plesník

Vladimír Plesník
ředitel organizace REINTEGRA

Česká republika nemá problém s vizemi, analýzami, výzkumy, strategickými a akčními plány. Tyto dokumenty existují, aktualizují se a různě přepracovávají s příchodem každé nové vlády. Pokud se však vize, plán nebo opatření účinně neuplatní v praxi, jsou jen textem na papíře, kterým se ještě nikdy žádný reálný problém nevyřešil. A s tímto už Česká republika problém rozhodně má.

Neschopnost najít a uplatnit praktická řešení vede k prohlubování problémů na našem trhu práce. Konkrétním příkladem je dlouhodobá nezaměstnanost. Aktuálně máme okolo 600 000 nezaměstnaných. Je velmi znepokojivé, že každý třetí z nich je nezaměstnaný déle než rok a každý pátý je nezaměstnaný déle než 2 roky. Existuje tedy velká skupina lidí, pro něž je nezaměstnanost stavem, ve kterém dlouhodobě žijí a na který si byli nuceni přivyknout a přizpůsobit se mu. Tato situace se nelíbí ani firmám a podnikatelům, kteří potřebují obsadit nové pracovní pozice lidmi, již jsou okamžitě schopni plnit své pracovní úkoly a nést za svou práci zodpovědnost. Zaměstnavatelé oprávněně argumentují tím, že je úkolem státu udržet nezaměstnané lidi na takové úrovni, aby mohli do práce okamžitě a bez obtíží nastoupit. Podobných neřešených problémů je na trhu práce v ČR celá řada.

 

Vloženo: 31.3.2014

... všechny debaty


Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: dva


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace