Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Debata

Jaký je stav dalšího vzdělávání sociálních pracovníků v ČR?


Systém celoživotního vzdělávání je nepružný a tedy ne zcela funkční

foto David Pospíšil

David Pospíšil
ředitel Odboru sociálních služeb a předseda Akreditační komise MPSV

Odpověď na otázku není jednoznačná. Ministerstvo práce a sociálních věcí garantuje alespoň minimální standard kvality celoživotního vzdělávání tím, že uděluje akreditace. Dle zákona o sociálních službách je zaměstnavatel povinen každému sociálnímu pracovníkovi, ať už pracuje v jakémkoliv resortu, zabezpečit další vzdělávání v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok.

V současné době MPSV eviduje 6141 akreditovaných programů dalšího vzdělávání určených sociálních pracovníkům, avšak konkrétní informace o tom, kolik kurzů bylo realizováno či kolik sociálních pracovníků kurzy absolvovalo, nejsou dostupné. Ministerstvo získává informace o stavu dalšího vzdělávání pouze prostřednictvím kontrol vzdělávacích institucí, a ty se zaměřují především na plnění podmínek akreditace. 

Ve spolupráci s Fondem dalšího vzdělávání je realizován projekt „Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách“, v jehož rámci vzniká informační systém, který kromě jiných výhod pro zúčastněné subjekty, poskytne také zpětnou vazbu o počtu realizovaných kurzů a jejich účastníků. V tomto projektu je realizováno 100 dobrovolných auditů vzdělávacích institucí (50 již proběhlo). Výstupy z těchto auditů poskytují cenné informace o procesu vzdělávání a jsou využívány k lepšímu nastavení systému dalšího vzdělávání v sociální oblasti. 

V rámci konzultací k připravované legislativě jsme od sociálních pracovníků a jejich zaměstnavatelů zjistili, že stávající systém celoživotního vzdělávání upravený v zákoně o sociálních službách je nepružný a tedy ne zcela funkční. Ze zkušeností sociálních pracovníků vyplynulo, že vzdělavatelé často nabízejí kurzy, které jsou zastaralé a nereagují na rychle se vyvíjející vzdělávací potřeby sociálních pracovníků. 

Zároveň je nutné konstatovat, že pokud mají sociální pracovníci dlouhodobě velmi nízké příjmy, odráží se tento fakt i v jejich motivaci k celoživotnímu vzdělávání. Tyto faktory reflektujeme a chceme je systémově promítnout do připravovaného profesního zákona.

Stav dalšího vzdělávání sociálních pracovníků není zatím ideální

foto Martin Holiš

Martin Holiš
sociální pracovník a vedoucí sociální služby Ratolest Brno, o. s.

Dle mých zkušeností není stav v oblasti dalšího vzdělávání sociálních pracovníků prozatím ideální. Nějak ale funguje. Nabízím ve zkratce dva pohledy: jeden ze strany nabídky dalšího vzdělávání od vzdělavatelů a druhý z perspektivy poptávky po vzdělávání od sociálních služeb.

Na straně nabídky jsme ve stále vzrůstající míře skutečně bombardováni přibývajícími nabídkami různého vzdělávání. Může za to buď zákonná povinnost se vzdělávat 24 hodin ročně anebo štědrá podpora fondů evropské unie na vzdělávací projekty či nápad mnoha organizací najednou, že vzdělávání může být dobrým byznysem. Za více než 15 let praxe sleduji v několika posledních letech doslova „explozi“ na straně nabídky. Není lehké se v různorodé nabídce vyznat a nemohu nezmínit fakt, že mnohé kurzy jsou spíchnuty řádně horkou jehlou a někteří lektoři naplňují ono okřídlené rčení „kdo neumí, ten učí“. Je na nás, abychom se v nabídce zorientovali a dobře vybrali. A asi je na neviditelné ruce trhu, aby nabídku vzdělávání dala do pořádku. 

Na straně poptávky lze vystopovat tři přístupy k dalšímu vzdělávání. Některé organizace „nutné zlo povinného vzdělávání“ řeší vnitřně v rámci vlastní struktury doplněné o kurzy zadarmo. Jiné organizace se snaží o kompromis a poskytnou pracovníkům alespoň nějaké potřebné komerční vzdělávání. A nakonec mě napadají ty organizace, které na svých zaměstnancích nešetří penězi a investují do nich. Nenechme se ale mást, nejde o organizace zlé, průměrné a dobré. Spíše je možné je dělit na organizace, v nichž sociální pracovníci fluktuují velmi rychle, přirozeně a málo (prvé organizace se o pracovníky příliš nezajímají, druhé balancují na hraně a třetí si drží pracovníky zuby nehty jako své zlato). 

 

Vloženo: 9.7.2014

... všechny debaty


Diskuze

Všechny komentáře

1
WEB-INF\web.xml
Vloženo: 25.12.2017 14:42:01

1
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
Vloženo: 25.12.2017 14:42:00

1
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
Vloženo: 25.12.2017 14:42:00

1
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
Vloženo: 25.12.2017 14:41:59

1
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
Vloženo: 25.12.2017 14:41:58

1
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
Vloženo: 25.12.2017 14:41:57

1

Vloženo: 25.12.2017 14:41:56

1
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg
Vloženo: 25.12.2017 14:41:56

1
../../../../../../../../../../boot.ini
Vloženo: 25.12.2017 14:41:55

1
../../../../../../../../../../windows/win.ini
Vloženo: 25.12.2017 14:41:54

1
WEB-INF/web.xml
Vloženo: 25.12.2017 14:41:53

1
/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd
Vloženo: 25.12.2017 14:41:52

1
file:///etc/passwd
Vloženo: 25.12.2017 14:41:51

1
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Vloženo: 25.12.2017 14:41:50

1
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
Vloženo: 25.12.2017 14:41:48

1
1'"()&%
Vloženo: 25.12.2017 14:41:48

1
/etc/passwd
Vloženo: 25.12.2017 14:41:48

1
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg
Vloženo: 25.12.2017 14:41:46

1
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZAAucG5n
Vloženo: 25.12.2017 14:41:45

1
1
Vloženo: 25.12.2017 14:41:44

1;910158
1
Vloženo: 25.12.2017 14:41:44

1
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
Vloženo: 25.12.2017 14:41:44

1
../../../../../../../../../../etc/passwd
Vloženo: 25.12.2017 14:41:43

1

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace