Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Ediční plán

Do publikačního řízení průběžně přijímáme akademické články i mimo níže uvedená témata.

3/2021

Metody sociální práce

toto číslo dosud nevyšlo
vydání je plánováno na Červen 2021

zpět na ediční plán

obálka čísla

 

Akademické texty můžete posílat do 30. října 2020 na akademik@socialniprace.cz
Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 30. dubna 2021 na publicistika@socialniprace.cz


Všeobecně se za metodu považuje záměrný postup, způsob, jakým se snažíme dosáhnout cíle.
Součástí metody je tedy cíl a způsob jeho dosažení.

Za specifický cíl sociální práce můžeme považovat zlepšování neuspokojivých mezilidských
vztahů. Lidé, kteří prožívají těžkosti na poli vlastního společenského prostředí na jedné straně
a společenského prostředí, které si nevědí rady s těmito lidmi, na straně druhé. Například mezi
seniory, závislými na pomoci, a těmi, kteří je ekonomicky zneužívají nebo zanedbávají.
Anebo mezi předsudky veřejností marginalizovaných lidí bez domova a veřejností, která má z
těchto lidí strach nebo má strach z toho, jak si je díky svým vlastním předsudkům představuje.
Anebo mezi žadateli o sociální dávky a úředníky, kteří jim odmítají nebo mají zakázáno
pomáhat s vybavovaním žádostí… A tak dále.

Kladou si sociální pracovníci za cíl zlepšovat neuspokojivé vztahy mezi lidmi a jejich
společenským prostředím? Nebo si kladou jiné cíle?

Jaké způsoby využívají, aby těchto cílů dosáhli? Jak si je stanovují? Na koho a jak ve snaze
dosáhnout zvolených cílů působí?

To jsou elementární otázky. Umíme však na ně odpovědět? Prosíme ty, kteří to umějí a jejich
odpovědi jsou ověřené, ať o tom napíšou a informují své kolegy.

Je třeba položit si také složitější otázky:

Jsou cíle, které sociální pracovníci sledují, smysluplné? A sledují sociální pracovníci své cíle
nebo cíle svých klientů? Nebo sledují cíle někoho jiného, kdo nehledí ani na zájmy těch
prvních, ani těch druhých, ani těch třetích?

Které metody jsou specifické jen pro sociální práci a jak je rozpoznat? Jsou postupy, které
sociální pracovníci využívají, efektivní, což znamená, že vedou k naplnění vytyčených (a
smysluplných) cílů, a přitom nevedou ke vzniku ztrát nebo rizikům větším než problémy,
které mají být překonány?

Snaží se sociální pracovníci dosahovat zvolených cílů odhalováním a omezováním příčin
problémů nebo podporováním potenciálu a využívání zdrojů? A je mezi tím až takový rozdíl?
Spoléhají se sociální pracovníci při dosahování zejména na sebe, nebo na schopnosti a
aktivitu klientů? Snaží se o prevenci, nebo spíše hasí požáry a řeší krize?

Pokud se těmito nebo podobnými otázkami zaobíráte a chcete na ně odpovědět, napište o
tom!

 

Libor Musil

editor čísla

 

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace