Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

2/2011

Psychosociální souvislosti u znevýhodněných dětí

zpět na přehled čísel

obálka čísla


Přehled článků


Jitka Navrátilová

Proces posouzení životní situace jako zdroje ohrožení dítěte (faktory ovlivňující posouzení ohrožených dětí)

s. 40 - 55
Hana Francová, Lucie Kozlová

Občanská participace jako významný faktor sociální integrace rodin s dětmi se zdravotním postižením

s. 56 - 67
Dagmar Marková, Lenka Haburajová-Ilavská, Denisa Juhásová

Metódy sociálnej práce s deťmi zažívajúcimi domáce násilie

s. 68 - 84
Lucie Foltová, Regina Schovancová, Petr Okrajek

Psychosociální dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny

s. 85 - 95
Ivana Lyócsa

Príčiny a dopady konštruktov rodičovstva (materstva a otcovstva) u pracovníčok a pracovníkov sociálnoprávnej ochrany detí: príklad Veľkej Británie, Kanady a Izraela

s. 96 - 104
Jan Šiška, Camille Latimier

Práva dětí s mentálním postižením v České republice v kontextu Úmluvy o právech dítěte OSN

s. 105 - 119
Miroslav Suchanec

Alternativní přístupy k analýze dat málo početného výzkumného souboru využitelné v praxi sociální práce

s. 120 - 124
Jakub Jinek, Alois Křišťan

Etická teorie a její aplikace – problém pro sociální práci

s. 125 - 131

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace