Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/6 - Lidé v ohrožení »

Reflexe vybraného dilematu sociální práce optikou etické teorie I. Kanta

Magdalena Urbanová, David Urban

Medailon autora:

Mgr. et Bc. Magdalena Urbanová je sociální pracovnice, má pracovní zkušenost z oblasti péče o dítě (Orgán sociálně-právní ochrany dětí). Dále také pracovala na Úřadu práce České republiky (příspěvek na péči).


Doc. PhDr. David Urban, Ph.D., je sociální pracovník a pedagog, profesně se věnuje sociální práci s rodinou a sociálnímu vyloučení, přičemž v této oblasti publikuje a doposud participoval na několika výzkumných projektech.

Abstrakt:

CÍLE: Na základě komunikace s učiteli a studenty sociální práce jsme nabyli dojmu, že mnozí z nich si jsou vědomi významu etiky pro sociální práci a přijímají ji jako součást celostního pohledu na klienta, nevědí si však rady s praktickou aplikací etických teorií na konkrétní případy. Cílem článku je proto pomocí aplikace vybrané etické teorie do konkrétní praxe představit jednu z možných odpovědí na otázku: Jakou roli hraje etika v praxi sociální práce? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Reflexe vybraného dilematu z prostředí sociálně-právní ochrany dětí je provedena optikou etické teorie I. Kanta. METODY: Použitou metodou pro tento text byla reflexe, kterou chápeme jako ohlédnutí za dosavadní činností propojování etických teorií s kazuistikami z praxe sociální práce. V tomto textu jsme při jejím provádění postupovali tak, že jsme hledali náměty pro řešení dilematu vybrané kazuistiky z prostředí sociálně-právní ochrany dětí v etické teorii I. Kanta. VÝSLEDKY: Výsledkem našeho článku je ukázka, jak lze při úvaze nad vybraným dilematem sociální práce hledat náměty pro jeho řešení optikou etické teorie I. Kanta. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Při řešení dalších dilemat v praxi sociálního pracovníka lze využít příklad uvedený v tomto článku. Článek tedy ukazuje možný způsob využití etických teorií v praxi sociální práce.

Klíčová slova:

dilema, etická teorie, kategorický imperativ

s. 75 - 90Podobné články

Akademické články Etická teorie a její aplikace – problém pro sociální práci
Akademické články Ethical Challenges in Humanitarian Assistance
Akademické články Návrhy řešení nejasné konceptualizace vybraných pojmů teorie zvládání dilemat sociálními pracovníky
Akademické články Individuální interpretace pojmu odpovědnost u street-level byrokratů na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a jejich vliv na rozhodování
Akademické články „Ale nikomu to neříkejte…“ aneb dilema mezi sdělováním informací a mlčenlivostí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace