Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2020/2 - Prevence v sociální práci »

Faktory ovlivňující zapojení otců v sociální práci s rodinou

Barbora Gřundělová

Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Vystudovala obor Sociální práce a obor Veřejná politika a lidské zdroje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zabývá se genderovými předsudky stereotypy v praxi sociální práce, genderovou kompetencí sociálních pracovnic a pracovníků a sociální prací s rodinou.

Abstrakt:

Abstrakt CÍLE: Text přináší odpovědi na otázku, jaké faktory podporují a jaké faktory brání zapojení otců v sociální práci s rodinami. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na problém je nahlíženo z perspektivy sociálního konstrukcionismu, genderově senzitivních přístupů, koncepčního modelu CAPE a přístupů zaměřených na práci s celou rodinou (Whole Family Approaches). METODY: Pro zodpovězení otázky bylo využito metody kvalitativní obsahové analýzy převážně anglicky psaných recenzovaných odborných článků. VÝSLEDKY: Výsledky ukazují, že faktory na straně praktikujících a organizační faktory jsou pravděpodobně rozhodující pro míru zapojení otců v rámci intervencí. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Na základě zjištění byly navrženy další postupy v oblasti podpory většího zapojení otců v sociální práci i v oblasti zaměření dalšího výzkumu.

Klíčová slova:

zapojování otců, sociální práce s rodinou, genderově-senzitivní intervence

s. 79 - 98Podobné články

Akademické články Slaďování rodinného a pracovního života klientek a klientů sociální práce genderovou perspektivou sociálních pracovnic a pracovníků
Inspirace Ratolest Brno zapojuje děti do rozhodovacích procesů
Akademické články Komunitní plánování sociálních služeb a problémy participace
Inspirace Podpora a pomoc sociální prací v nemocničním prostředí
Inspirace Rómska mediácia v praxi – PROGRAM ROMED


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace