Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2020/3 - Sociální práce ve zdravotnictví »

Evaluace dopadu sociálně aktivizační služby do života klientských rodin

Radana Kroutilová Nováková

Medailon autora:

Mgr. Radana Kroutilová Nováková, Ph.D., je odbornou asistentkou Ústavu pedagogických věd na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve výuce se věnuje terénní sociální práci a sociálním službám. Externě působí jako evaluátor sociálně aktivizačních služeb. 

Abstrakt:

CÍLE: Cílem článku je analyzovat a zhodnotit dopady sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na jejich životní situaci. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou určeny rodinám s dítětem nebo dětmi, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dlouhodobé krizové sociální situace. Na problém je přitom nahlíženo z perspektivy dopadové evaluace. METODY: Autorka vychází z dílčích výsledků kvantitativního šetření, které realizovala u 30 klientských rodin v letech 2016–2018. V tomto období byla sledována míra naplňování potřeb, které jsou relevantní pro jejich začlenění do běžného života společnosti. VÝSLEDKY: Výsledky evaluace identifikovaly zlepšení životní situace rodin – služba přispěla ke stabilizaci poměrů v rodinách. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Výzkumná zjištění poslouží jako zpětná vazba všem zainteresovaným subjektům – poskytovatelům, zřizovatelům i potenciálním zájemcům o službu.

Klíčová slova:

sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, sanace rodiny, evaluační výzkum, dopadová evaluace

s. 59 - 68Podobné články

Inspirace Možnosti síťování v sociálně aktivizační službě pro rodiny
Akademické články Pojetí podpory potenciálu rodin v nesnázích
Akademické články Role sociálních pracovníků z hlediska přístupů rodičů k léčbě enurézy dětí
Akademické články Proměny sociální práce v informační společnosti: reflexe sociálních pracovníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Akademické články Teorie a praxe sanace rodiny v českém prostředí – kvalitativní sonda do terénní práce s ohroženou rodinou v současnosti


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace