Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2020/5 - Síťování v sociální práci »

Osobnostní dispozice a odolnost sociálních pracovníků

Monika Punová

Medailon autora:

PhDr. Monika Punová, Ph.D., působí na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a spolupracuje s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí v Brně. Pedagogické aktivity, výzkum i praxi dlouhodobě orientuje především na téma resilience v sociální práci. Tematiku odolnosti zkoumá zvláště v oblasti sociální práce s rizikovou mládeží, rodinou a také v oblasti profesního rozvoje studentů i sociálních pracovníků. Zároveň poskytuje supervize a konzultuje metodiky v organizacích.

Abstrakt:

CÍLE: Empirická stať přináší odpovědi na otázku: „Jaké jsou vztahy mezi osobností a odolností sociálních pracovníků v rámci výkonu jejich profese?“ TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na problematiku osobnostních dispozic je nahlíženo z hlediska tzv. pětifaktorového modelu osobnosti („velké pětky“). Dále je využita perspektiva odolnosti (resilience), která představuje vývojové procesy, díky nimž se pracovník dokáže vyrovnat s obtížemi své profese a dosáhnout požadované osobní pohody (well beingu), přestože prožíval obtížnou situaci v souvislosti s jejím výkonem. METODY: Pro zodpovězení otázky byla využita smíšená strategie. Výzkum byl realizován u sociálních pracovníků v ČR pomocí kvalitativních rozhovorů a standardizovaného dotazníkového šetření. VÝSLEDKY: Zjistili jsme, že každý z typů má potenciálně pozitivní i negativní vliv na uplatnění odolnosti v rámci výkonu profese. Mezi pracovníky je největší zastoupení osobnostního typu svědomitý a přívětivý pracovník a nejvíce pracovníků je středně odolných. Největší potenciál pro uplatnění odolnosti jsme nalezli u osobnostního typu citově stabilního a naopak nejmenší u svědomitého a přívětivého. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Doporučujeme podporovat odolnost praktiků i studentů prostřednictvím rozvíjení sebepoznání vlastní osobnosti a kultivace jejich osobnostního růstu. Dále rozvíjet znalosti v oblasti odolnosti a zaměřit se na rozvoj strategií jejího zvyšování.

Klíčová slova:

odolnost, osobnost, velká pětka, sociální práce

s. 88 - 107Podobné články

Inspirace Věřím v modalitu sociální práce a psychoterapie
Inspirace Posilnění práv klientů může způsobovat bezmoc pracovníků
O čem se mluví Reflexivní posouzení odolnosti sociálního pracovníka
Inspirace O životě a díle nestorky československé sociální práce Marie Krakešové
O čem se mluví Ľudskosť, srdečnosť a tolerancia. To boli silné stránky Anny Tokárovej


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace