Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2020/5 - Síťování v sociální práci »

Reflexe hodnot z perspektivy sociálních pracovníků

Zdeňka Dohnalová, Robert Trbola

Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Působí také jako externí vyučující na Evangelické akademii, Vyšší odborné školy sociálně právní v Brně. Profesně se orientuje na oblast aplikované etiky, thanatologie a supervize zaměřené na studentské praxe sociálních pracovníků.

Ing. Robert Trbola působí od roku 2002 jako výzkumný pracovník Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., výzkumné centrum Brno. Působí také jako externí vyučující na Evangelické akademii, Vyšší odborné školy sociálně právní v Brně. V současné době se zabývá oblastmi sociální práce, sociálního začleňování a sociální integrace.

Abstrakt:

CÍLE: Autoři v článku chtějí seznámit čtenáře s dílčími výsledky výzkumu a zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Jaké hodnoty vnímají sociální pracovníci – účastníci výzkumu – jako zásadní? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: V případě prezentovaného výzkumu se autoři pohybují na půdě profesní etiky – etiky sociální práce. Zaměřili se na hodnoty profesní a na základě studia zdrojů se orientovali také na hodnoty osobní a hodnoty organizace. METODY: Autoři prezentují dílčí výsledky kvalitativní části smíšeného výzkumu zaměřené na oblast hodnot sociálních pracovníků. Informanty se stalo 22 sociálních pracovníků z různých oblastí sociální práce. VÝSLEDKY: Osobní hodnoty někteří informanti vyjadřovali prostřednictvím představení subjektivně vnímané vlastní osobnostní charakteristiky. Výzkumníci dále ve výpovědích účastníků výzkumu identifikovali hodnoty vztahující se k osobnímu životu informantů; k výkonu práce a s tím spojenému přínosu pro jejich život a hodnoty vztahující se ke klientům a kolegům. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Na základě získaných dat autoři vyvozují některá doporučení pro vytvoření nového etického kodexu sociálních pracovníků.

Klíčová slova:

profesní etika, hodnoty, sociální práce

s. 127 - 138Podobné články

Akademické články Identifikácia členov profesijnej komunity sociálnej práce na Slovensku s kľúčovými hodnotami profesie
Akademické články Applying Approaches from Moral Philosophy, Especially Virtue Ethics, When Facing Ethical Dilemmas in Social Work
Akademické články Teologicko-filosofické vzdělávání jako cesta ke spojení teorie a praxe v sociální práci
O čem se mluví Mediální kauzy sociální práce, jejich rizika a příležitosti
Akademické články Role hodnot v identitě sociální práce


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace