Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2009/2 - Socialní práce se zadluženými »

Možné deficity v oblasti funkční gramotnosti a občanské orientovanosti jako rizikový faktor i potenciální spouštěč zadlužování občanů se zdravotním postižením

Libor Novosad, Marcela Novosádová

Medailon autora:

PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D. poradenský speciální pedagog a sociální pracovník; vysokoškolský učitel; nezávislý konzultant. Vede Akademickou poradnu při TU v Liberci, externě přednáší na KSPSP FSS MU, člen vědecké rady FSS OU. Působí ve výboru Společnosti sociálních pracovníků ČR a v radě Asociace vysokoškolských poradců, je předsedou Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením. Spolupracuje s několika NNO, poskytujícími odborné sociální poradenství.

Bc. Marcela Novosádová vystudovala sociální práci a doplňující pedagogické studium na Fakultě pedagogické TU v Liberci, dokončuje magisterské studium sociální pedagogiky na FF UK v Praze. Pracuje v neziskovém sektoru.

Abstrakt:

Příspěvek se tematicky zaměřuje na specifika osob se zdravotním postižením a možné omezení jejich funkční gramotnosti. V této souvislosti upozorňuje jak na obecné příčiny zadlužování občanů, tak na rizikové postavení lidí s postižením ve spotřebitelském světě a vztazích. Nabízí realizovatelná řešení v oblasti prevence zadlužování lidí s postižením i řešení jejich finančních problémů. Autoři textu kombinují bohaté zkušenosti z poradenské praxe s teoretickými východisky tématu, k nimž však není dostatek tematicky relevantní literatury.

Klíčová slova:

specifika lidí s postižením, funkční gramotnost, příčiny zadlužování, prevence zadlužování

s. 73 - 79Podobné články

Inspirace Praktické vzdělávání ve finanční gramotnosti u seniorů jako prevence finanční nestability
Akademické články Osobnostní faktory ovlivňující setrvání v bezdomovectví u mladých lidí
Fakta, dokumenty, legislativa Sociální a zdravotní důsledky reklamy návykových látek a hazardu a jejich prevence
O čem se mluví Odborníci v ČR mají zájem hledat konsenzus v problematice bezdomovectví
O čem se mluví Theory and Practice in Clinical Social Work


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace